A-kassan logo, vihreä

Aktuella nyheter

Läs även dessa

Du kan få arbetslöshetsstöd medan du studerar 

Nyheter

26.1.2023

Som medlem i Öppna arbetslöshetskassan kan du i vissa fall studera och samtidigt få inkomstrelaterad dagpenning. Läs mer i den här artikeln. 

Du kan få dagpenning om du studerar 

 • på deltid 
 • kortvarigt, eller 
 • via sysselsättningsfrämjande service. 

Studiernas heltid och deltidsverksamhet utvärderas på TE-byrån endast när det är fråga om 

 • yrkeshögskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen 
 • en lägre eller högre högskoleexamen eller forskarutbildning som ska genomföras vid högskolan 
 • professionell grundexamen eller del av examen 
 • gymnasiestudier 
 • vuxenutbildningsstudier 
 • en yrkesexamen och en specialiserad yrkesexamen eller en del av en sådan examen 
 • träning på folkhögskola eller idrottscentrum 
 • studier på mer än tre månader vid ett öppet universitet 

Andra studier än de som nämns ovan kan studeras fritt utan att förlora arbetslöshetsförmånen och dom behöver inte anmälas separat till TE-byrån, eftersom andra studier inte granskas för heltid och deltidsverksamhet. 

För att kunna ansöka om inkomstrelaterad dagpenning under dina deltidsstudier, kortvariga studier eller sysselsättningsfrämjande service, måste TE-byrån först godkänna att du studerar medan du är arbetslös eller permitterad. Kontakta därför TE-byrån i god tid innan dina studier börjar. 

Om TE-byrån anser att du studerar på heltid och studierna inte kan genomföras som sysselsättningsfrämjande service, kan du inte ansöka om dagpenning från arbetslöshetskassan. Kontakta i så fall FPA för att finansiera dina studier. 

Vi går nu kort igenom hur du kan studera medan du är arbetslös och samtidigt få inkomstrelaterad dagpenning av kassan. Mer information om de olika alternativen hittar du via länkarna i slutet av artikeln. 

Studier på deltid 

Deltidsstudier innebär i praktiken att studierna inte hindrar dig från att söka heltidsarbete. Du kan ansöka om dagpenning om 

 • du har anmält till TE-byrån att du har för avsikt att studera, och 
 • TE-byrån anser att du studerar på deltid. 

Kortvariga studier 

Med kortvariga studier avses studier som pågår i högst sex månader. Du kan ansöka om dagpenning om 

 • du har anmält till TE-byrån om dina studier, 
 • TE-byrån anser att dina studier är kortvariga, 
 • du är minst 25 år, och 
 • studierna ger yrkesfärdigheter eller stöder din företagsverksamhet. 

Du kan också slutföra tidigare avbrutna studier med dagpenning i ett halvt år, om 

 • det har gått minst ett år sedan studierna avbröts. 

Under kortvariga studier är du ändå skyldig att söka och ta emot arbete samt att delta i sysselsättningsfrämjande service, om sådan erbjuds dig (vanligen av TE-byrån). 

Sysselsättningsfrämjande service 

TE-byråns sysselsättningsfrämjande service inbegriper flera alternativ. Den vanligaste servicen med tanke på studier är arbetskraftsutbildning och frivilliga studier. 

Du kan få dagpenning om 

 • du har kommit överens om sysselsättningsfrämjande service tillsammans med TE-byrån, och 
 • TE-byrån godkänner att du deltar i servicen. 

Den inkomstrelaterade dagpenningen betalas förhöjd för högst 200 dagar under tiden för sysselsättningsfrämjande service. 

Dessutom betalas kostnadsersättning för rese- och underhållskostnader för de dagar du har deltagit i servicen. Kostnadsersättning betalas dock inte under frivilliga studier. 

Läs mer på vår sida om studier 

Läs mer på TE-byråns webbplats (du förflyttas till webbplatsen Jobbmarknad.fi)