A-kassan logo, vihreä

Studier och sysselsättningsfrämjande tjänster

Detaljerade instruktioner

Studier med inkomstrelaterad dagpenning

Studier med inkomstrelaterad dagpenning

  • Du kan ansöka om dagpenninga bara om du studerar på deltid.
  • Du kan inte få dagpenning om du studerar på heltid.
  • Kom överens med AN-byrån om alla studier du ska genomföra under arbetslöshet eller permittering.

Det är möjligt att studera med inkomstrelaterad dagpenning, men endast under vissa förutsättningar. Arbetslöshetsersättning betalas ut för tiden för sysselsättningsfrämjande tjänster och betalade dagpenningsdagar räknas till godo i maximitiden för inkomstrelaterad dagpenning.

Tjänster som främjar sysselsättning inkluderar arbetskraftsutbildning, frivilliga studier, coachning i jobbsökning, arbetsprövning, rehabiliterande arbetsaktiviteter och karriärcoachning.

Under studier på deltid kan du ansöka om dagpenning eftersom de inte hindrar dig från att ta emot ett heltidsarbete. AN-byrån gör en bedömning av om studierna är på deltid och ger ett utlåtande om det.

Du kan inte få dagpenning från arbetslöshetskassan om AN-byrån anser att du studerar på heltid.

Kom ihåg att komma överens med TE-byrån om alla studier som ska avläggas under arbetslöshet eller permittering redan innan studierna börjar. Att slutföra dina studier kan påverka din rätt till dagpenning.

Du kan studera en kort tid och få dagpenning i sex månader om du är minst 25 år och studierna ger yrkeskunskaper eller stödjer din företagsverksamhet. Om dina studier däremot har avbrutits tidigare och det har gått minst ett år sedan du avbröt dem kan du ansöka om dagpenning i ett halvt års tid för att slutföra dina studier.

Du kan dock studera under arbetslöshet eller permittering om du slutför studierna som en så kallad sysselsättningsfrämjande tjänst. Under tjänsten kan du få inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning under vissa förutsättningar, när du först har kommit överens om dina studier med AN-byrån.

Om du är under 25 år och inte har den utbildning som behövs ska du ansöka om minst två studieplatser som inleds följande höst. Du ska ansöka om studieplats om du inte har genomgått en utbildning som leder till examen efter grundskolan eller gymnasiet och som ger yrkesfärdigheter. Om du inte har sökt studieplatser kan du inte få arbetslöshetsförmån.

Att studera som arbetslös, en graf

 

 

Detaljerade instruktioner