eAsioinnissa on huoltokatko torstaina 22.2.2024 klo 18.00-19.00. Pahoittelemme katkosta mahdollisesti aiheutuvaa haittaa!

A-kassan logo, vihreä

Opiskelu ja työllistymistä edistävät palvelut

Syventävät ohjeet

Opiskelu ansiopäivärahalla

Päivärahaa sivutoimisten opintojen aikana

  • Päivärahaa voit hakea vain sivutoimisten opintojen aikana.
  • Jos opiskelet päätoimisesti, et voi saada päivärahaa.
  • Sovi kaikista työttömyyden tai lomautuksen aikana suoritettavista opinnoista TE-toimiston kanssa.

Opiskelu ansiopäivärahalla on mahdollista, mutta vain tietyin ehdoin. Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksetaan työttömyysetuutta ja palvelujen ajalta maksetut päivärahapäivät kerryttävät ansiopäivärahan enimmäisaikalaskuria.

Työllistymistä edistäviä palveluita ovat työvoimakoulutus, omaehtoinen opiskelu, työnhakuvalmennus, kokeilu, kuntouttava työtoiminta ja uravalmennus.

Sivutoimisten opintojen aikana voit hakea päivärahaa, koska ne eivät estä kokoaikatyön vastaanottamista. TE-toimisto arvioi opintojen sivutoimisuuden ja antaa siitä lausunnon kassaan.

Jos TE-toimisto katsoo, että opiskelet päätoimisesti, et voi saada päivärahaa työttömyyskassasta.

Muista sopia kaikista työttömyyden tai lomautuksena aikana suoritettavista opinnoista TE-toimiston kanssa jo ennen opintojen alkamista. Opintojen suorittamisella voi olla vaikutusta päivärahaoikeuteesi.

Voit opiskella lyhytkestoisesti ja saada päivärahaa puoli vuotta, jos olet vähintään 25-vuotias ja opinnot antavat ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimintaasi. Jos opintosi ovat sen sijaan keskeytyneet aiemmin ja keskeytymisestä on aikaa vähintään vuosi, voit hakea päivärahaa puolen vuoden ajan saattaaksesi opintosi loppuun.

Voit kuitenkin opiskella työttömyyden tai lomautuksen aikana, jos suoritat opinnot niin sanottuna työllistymistä edistävänä palveluna. Palvelun aikana voit saada tietyin ehdoin ansiopäivärahaa, kun olet sopinut opinnoista ensin TE-toimiston kanssa.

Jos olet alle 25-vuotias eikä sinulla ole tarvittavaa koulutusta, tulee sinun hakea vähintään kahta opiskelupaikkaa, jotka alkavat syksyllä. Sinun on haettava opiskelupaikkoja, jos et ole suorittanut peruskoulun tai lukion jälkeen tutkintoon johtavaa ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta. Jos et ole hakenut opiskelupaikkoja, et voi saada työttömyysetuutta.

Opiskelu ansiopäivärahalla, havainnollistava kaavio. A-kassa.

Syventävät ohjeet