A-kassan logo, vihreä

Ajankohtaista

Lue myös nämä uutiset

Kuvituskuva_nainen soittaa kitaraa
Tekijänoikeuskorvauksia ei enää sovitella 1.1.2023 alkaen

Uutiset

3.1.2023

Tekijänoikeuskorvausten ottaminen huomioon työttömyysetuuden kanssa yhteen soviteltavana tulona päättyy 1.1.2023 alkaen. Avoimen työttömyyskassan jäsenistössä on paljon luovan ja esityksellisen alan työn tekijöitä, kuten muusikoita, näyttelijöitä, journalisteja sekä teatteri- ja mediatyöntekijöitä, joita kyseinen asetuksen muutos erityisesti koskee.

Tuloa ei sovitella riippumatta siitä, milloin työ, johon tekijänoikeuskorvauksen maksaminen perustuu, tehdään tai on tehty. Tekijänoikeuskorvaus ei ole soviteltavaa tuloa riippumatta siitä, maksaako korvauksen tekijänoikeusjärjestö tai työn teettäjä. Merkitystä ei myöskään ole korvauksen nimityksellä (rojalti, käyttökorvaus, tekijänoikeuskorvaus), kun korvauksen maksamisen perusteena on tekijänoikeus tai tekijänoikeuden lähioikeudet.

Pelkästään tulorekisteristä saatavien tietojen perusteella kassa ei aina pysty ratkaisemaan, onko korvaus soviteltavaa tuloa vai ei. Siksi on ensiarvoisen tärkeää, että päivärahan saaja toimittaa kassalle kopion työ- tai toimeksiantosopimuksesta sekä tulosta saadun palkka- tai palkkiolaskelman etuushakemuksen liitteenä.

Työttömyysetuuden sovittelussa huomioon otettavasta tulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. 1.1.2023 voimaan tullut asetuksen teksti kuuluu seuraavasti:

Sovittelussa huomioon otettavaa työn perusteella saatua ansiotuloa on mm. immateriaalioikeuteen perustuva korvaus, ei kuitenkaan tekijänoikeuskorvaus.