Aktuella nyheter

Läs även dessa

Över 90 procent nöjda med A-kassans tjänster

Nyheter

4.3.2022

Varje månad publicerar A-kassan en statistisk sammanställning av hur behandlingssituationen utvecklas. Läs hela den statistiska sammanställningen här.

Öppna arbetslöshetskassan har 190 911 medlemmar (31.12.2021). Merparten av våra medlemmar hör också till våra bakgrundsförbund:

Jämförelsesiffrorna för 2021 är sammanräknade tal för Arbetslöshetskassan Finka, Byggbranschens arbetslöshetskassa och Industrins arbetslöshetskassa.

I februari betalade A-kassan ut inkomstrelaterad dagpenning till 20 756 medlemmar. Antalet mottagare av inkomstrelaterad dagpenning minskade med 31,7 procent från motsvarande period året innan. Av dagpenningsmottagarna var 24,6 procent (5 110 medlemmar) permitterade. I februari inkom totalt 23 568 ansökningar om inkomstrelaterad dagpenning till A-kassan.

Över 90 procent var nöjda med A-kassans tjänster

Under februari tog A-kassans kundtjänst emot 7 235 samtal och de besvarades i genomsnitt inom 2:27 minuter. Av de medlemmar som ringde upp vår kundtjänst var över 90 procent nöjda med vår betjäning och totalt 70 procent var extremt nöjda med den betjäning som de fick.

Via e-tjänsten mottog A-kassan 3 671 meddelanden och från och med februari har det också varit möjligt att följa med behandlingstiden för meddelanden som sänts via e-tjänstenpå vår webbplats.

I februari var den genomsnittliga behandlingstiden för första ansökningar i genomsnitt 12,3 dagar och för ansökningar om jämkad dagpenning i genomsnitt 7,5 dagar. Vi har lyckats förkorta handläggningstiden efter rusningen vid årsskiftet.

Vi har lyckats förkorta handläggningstiderna betydligt och den 4 mars behandlade kassan de första ansökningar som lämnats in den 23 februari. Den aktuella handläggningstiden, som vi uppdaterar varje vardag, kan du kontrollera på vår webbplats.