A-kassan logo, vihreä

Ajankohtaista

Lue myös nämä uutiset

Kuvituskuva, seteleitä
Näin hyödyt kassan jäsenyydestä: ”Ero voi olla satoja tai jopa tuhansia euroja kuussa”

Uutiset

19.5.2024

Työttömyysturva on ollut paljon esillä viimeaikaisissa keskusteluissa, joissa on käyty läpi hallituksen työttömyysturvaan tekemiä leikkauksia. Moni varmasti miettii, mikä työttömyyskassan rooli työttömyysturvassa oikein on ja mitä hyötyä jäsenyydestä konkreettisesti on. Käymme tässä artikkelissa aihetta läpi Avoimen työttömyyskassan jäsenpalvelupäällikön Annika Skogbergin kanssa.

 

Työttömyyskassan maksama ansiopäiväraha huomioi aikaisemmat tulosi

Työttömyyskassan tarkoituksena on vakuutuksen tavoin turvata taloutesi, jos joudutkin lomautetuksi tai työttömäksi. Vain työttömyyskassan jäsenenä voit hakea ansiosidonnaista päivärahaa, joka perustuu palkkatasoosi.

– Jos et kuulu kassaan, saat työttömänä Kelan maksamaa peruspäivärahaa, jonka suuruus on noin 800 euroa kuukaudessa. Työttömyysetuuksien ero voi olla satoja tai jopa tuhansia euroja kuussa riippuen kuuluuko kassaan, kertoo Skogberg A-kassasta.

Paljon on puhuttu hallituksen kaavailemasta ansiopäivärahan porrastuksesta. Se onkin näillä näkymin tulossa voimaan syyskuussa 2024. Mikäli porrastus tulee voimaan, se tarkoitta, että täyttä päivärahaa saa ensimmäiset kaksi kuukautta. Kahden kuukauden jälkeen päiväraha pienenee 20 prosenttia ja kahdeksan kuukauden jälkeen vielä viisi prosenttia täydestä päivärahasta.

Alla olevasta taulukosta voit katsoa oman päivärahasi määrän verrattuna Kelan maksamaan peruspäivärahaan. Voit laskea laskurilla arvion päivärahasi.

Näin paljon voit saada ansiopäivärahaa

Palkka (brutto) Täysi ansiopäiväraha Kelan peruspäiväraha
2 500 € 1 523 € noin 800 €
3 000 € 1 739 € noin 800 €
4 000 € 2 094 € noin 800 €

Ansiopäivärahaa voi saada myös, jos tekee osa-aikaisesti töitä. Sovitellulla päivärahalla on enimmäismäärä, joka vastaa kokoaikatyöstä saatavaa palkkaa. Tämä tarkoittaa sitä, että kassan maksama soviteltu päiväraha ja sovittelujaksolla maksettu työtulo voivat yhteensä olla enintään kokoaikatyön palkan verran.

Jos esimerkiksi ennen työttömyyttä olet ollut kokoaikatyössä ja ansainnut 2 500 euroa kuussa ja otat vastaan osa-aikatyön, jossa palkka on 1 400 euroa, soviteltua päivärahaa voidaan maksaa 823 euroa kuussa. Yhteensä silloin tulot olisivat 2 223 euroa kuukaudessa.

Osa-aikatyön palkka 1 400 €
Sovitellun päivärahan määrä 823 €
Tulot yhteensä 2 223 €

– Työttömyyskassan jäsenyys vaikuttaa myös eläkkeen kertymiseen, eli ansiopäivärahakauden ajalta kertyy eläkettä, kun taas Kelan maksamien työttömyysetuuskausien ajalta eläkettä ei kerry, muistuttaa Skogberg.

 

Milloin kassaan kannattaa liittyä

Työttömyyskassassa on täytynyt olla jäsenenä riittävän kauan, että kerryttää oikeuden hakea ansiopäivärahaa.Mistä rahat elämiseen, jos jäänkin ilman työtä?

– Osalle on edelleen yllätys, että kassaan ei voikaan liittyä silloin, kun jää työttömäksi tai lomautetaan, harmittelee Skogberg. Liittymällä työttömyyskassaan jo esimerkiksi opintojen aikana voit kerryttää oikeuden ansiopäivärahaan ennen kuin siirryt kokonaan työelämään. Näin on mahdollista saada ansiopäivärahaa, jos et työllisty heti valmistumisen jälkeen.

Työttömyyskassaan voit liittyä silloin, kun sinulla on voimassa oleva työsuhde, saat palkkaa ja olet alle 68-vuotias. Työssäoloehtoa voi kerryttää, kun on täyttänyt 18-vuotta.

– Työn ei tarvitse olla yhtäjaksoista, useimmiten myös esimerkiksi kesätyöt riittävät kerryttämään ansiopäivärahan saamisen ehtoja, vinkkaa Skogberg.

Syksyllä työssäoloehto, jolla kerrytetään oikeus ansiopäivärahaan, on pidentymässä. Kassaan kannattaa siis liittyä jo nyt, jotta työssäoloehdon kertyminen alkaa heti.

 

Ansiopäiväraha ei ole kassan ainoa etuus

Työttömyyskassa maksaa myös muita etuuksia, kuten liikkuvuusavustusta, jota voi hakea, kun ottaa työttömänä vastaan työn kaukaa kotoa. Liikkuvuusavustus korvaa matka- ja muuttokuluja. Lisätietoa kaikista työttömyyskassan maksamista etuuksista löydät täältä. 

 

Miten varusmiespalvelus tai perhevapaat vaikuttavat kassan jäsenyyteen?

– Jos olet liittynyt kassaan ennen varusmiespalvelusta tai perhevapaata, jäsenyys kannattaa pitää voimassa koko ajan. Jos näiden jälkeen jäätkin ilman töitä tai opiskelupaikkaa ja olet ehtinyt kerryttää oikeuden ansiopäivärahaan, voit hakea kassasta ansiopäivärahaa, selventää Skogberg.

Jos et ole ehtinyt kerryttää oikeutta ansiopäivärahaan, työssäoloehdossa ja jäsenyysehdossa huomioidaan ennen armeijaa tai perhevapaata kertyneet työsi ja voit jatkaa kerrytystä armeijan tai perhevapaan jälkeen. Jos välissä eroat kassasta, työviikkojen kerryttäminen alkaa alusta.

Kassajäsenyyden vaihtaminen

– Moni saattaa miettiä, että kassan vaihtaminen olisi monimutkaista tai että vaihdossa menettää kertyneet ehdot, mutta näin ei ole, kertoo Skogberg.

Jos siirryt toisesta työttömyyskassasta, siellä kertyneet jäsenyys- ja työssäoloaika luetaan hyväksi, kun siirryt meille. Sinun pitää vain liittyä meidän jäseneksemme kuukauden kuluessa siitä, kun erosit edellisestä kassasta.

– Voit liittyessäsi valtuuttaa meidät ilmoittamaan erostasi edelliseen kassaan eli vaihtaminen on hyvin helppoa, selventää Skogberg. Voit tehdä jäsenyyshakemuksenA-kassa, kuvituskuva myös ennakkoon ja ilmoittaa hakemuksella, mistä päivästä alkaen haluat jäsenyyden alkavan.

Kassaa voi vaihtaa, kun on voimassa oleva työsuhde ja saa palkkaa.

 

Edullinen taloudellinen turva

A-kassan jäsenyys on edullinen turva talouteen – pelkkä kassajäsenyys maksaa vain 8 euroa kuussa. A-kassa tekee yhteistyötä yli kymmenen ammattiliiton kanssa ja usein kassan jäsenyys sisältyy ammattiliiton jäsenmaksuun. Jos siis kuulut ammattiliittoon, tämä kannattaa tarkistaa aina omasta liitosta.

Avoin työttömyyskassa eli A-kassa on kaikille aloille avoin, eli A-kassaan voit liittyä työskentelit millä tahansa alalla.

Tutustu täältä Avoimen työttömyyskassan jäsenyyteen.

  • A-kassa on Suomen toiseksi suurin kaikille aloille avoin työttömyyskassa
  • Yli 243 500 jäsentä
  • 11 taustaliittoa
  • Jäsenmaksu 8 euroa kuukaudessa eli 96 euroa vuodessa
  • Jäsenmaksu sisältyy usean ammattiliiton jäsenmaksuun
  • 2024 maaliskuussa keskimääräinen ensihakemusten käsittelyaika oli 11,3 päivää

Lue lisää jäsenyydestä

Katso myös usein kysytyt kysymykset

 

Mistä rahat elämiseen, jos jäätkin ilman työtä? Kuvituskuva