A-kassan logo, vihreä

Ajankohtaista

Lue myös nämä uutiset

Lomautettujen osuus jatkaa kasvuaan ansiopäivärahaa saaneissa

Uutiset

5.5.2023

Maksoimme huhtikuussa ansiopäivärahoja 34,7 miljoonaa euroa, edellisvuoteen verrattuna nousua on 8,8 prosenttia. Huhtikuussa ansiopäivärahaa saaneiden määrä pysyi melko samana, kuin maaliskuussa. Lomautettujen osuus on jatkanut nousuaan. Saajamäärän nousu on kulkenut samansuuntaisesti viime vuoden tilanteen kanssa, joten toukokuussa kassa arvioi, että saajamäärä lähtee laskemaan kesää kohti mentäessä.

Kassa maksoi huhtikuussa ansiopäivärahaa 23 646 jäsenelle, mikä on 10,4 prosenttia kaikista A-kassan jäsenistä. Maaliskuussa ansiopäivärahaa sai 10,9 prosenttia A-kassan jäsenistä. Soviteltua päivärahaa sai 14,7 prosenttia. Ansiopäivärahan saajia oli 4,1 prosenttia enemmän kuin viime vuoden huhtikuussa.

Ansiopäivärahan saajista oli lomautettuja 34,5 prosenttia huhtikuussa, kun tammi ja helmikuussa vastaava luku oli 31 % ja maaliskuussa 34 % eli loiva nousu jatkuu lomautettujen osuudessa. Viime vuoteen verrattuna lomautettujen osuus näyttää kasvaneen. 2022 kuukausikohtainen lomautettujen osuus oli suurimmillaan 26,2 prosenttia joulukuussa, nyt koko alkuvuoden lomautettujen osuus on ollut 31-34,5 prosenttia saajista.

Ansiopäivärahamenot laskivat -2,5 miljoonaa euroa maaliskuusta. Maksoimme huhtikuussa ansiopäivärahoja 34,7 miljoonaa euroa, mutta edellisvuoteen verrattuna nousua on 8,8 prosenttia. Keskimääräinen maksettujen päivien lukumäärä oli huhtikuussa 19,3 päivää eli 0,6 päivää lyhyempi kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana.

Kassaan saapuneet ansiopäivärahahakemukset

Ansiopäivärahahakemuksia saapui A-kassaan huhtikuussa yhteensä 29 697 kappaletta. Huhtikuussa 2022 hakemusmäärä oli hieman pienempi; 26 162 kappaletta. Vuoden 2022 vertailuluvut ovat A-kassan ja siihen sulautuneen Kuljetusalan työttömyyskassan yhteenlaskettuja lukuja. Huhtikuussa saapuneista hakemuksista suurin osa oli jatkohakemuksia (64,6 %), seuraavaksi eniten oli soviteltavia jatkohakemuksia (26,6 %) ja pienin osuus oli ensihakemuksia (8,8 %).

Muiden etuuksien tilanne huhtikuussa

Ansiopäivärahan lisäksi kassa maksaa vuorottelukorvausta, liikkuvuusavustusta ja muutosturvarahaa. Vuorottelukorvausta hakeneiden määrä vaikuttaa kasvavan viime vuodesta. Liikkuvuusavustusta puolestaan on alkuvuoden aikana haettu viime vuotta vähemmän. Muutosturvarahaa on maksettu tammikuusta alkaen ja hakijamäärät ovat vielä pieniä, mutta tämä selittyy osittain sillä, että etuutta ei vielä tunneta hyvin.

Lue koko huhtikuun tilastokooste täältä