A-kassan logo, vihreä

Ajankohtaista

Lue myös nämä uutiset

Lomautettujen määrä pysyi korkeana

Uutiset

11.4.2024

Maaliskuussa ansiopäivärahaa sai Avoimesta työttömyyskassasta 13 prosenttia kaikista kassan jäsenistä. Viime vuoden maaliskuuhun verrattuna saajia oli nyt 23,1 prosenttia enemmän. Lomautusajan päivärahan saajien osuus kaikista ansiopäivärahan saajista oli maaliskuussa edelleen korkea. Omavastuupäivien määrän kasvu näkyy maksetuissa etuuspäivissä.

 

Avoimesta työttömyyskassasta sai maaliskuussa ansiopäivärahaa 32 216 jäsentä. Saajamäärä oli 23,1 prosenttia suurempi kuin viime vuoden maaliskuussa, jolloin ansiopäivärahaa sai 26 181 jäsentä.

Lomautusajan päivärahan saajien määrä oli maaliskuussa edelleen korkea. Lomautettujen osuus kaikista ansiopäivärahan saajista oli 42,5 prosenttia. Tässä on pieni nousu helmikuuhun verrattuna, jolloin osuus oli 42,4 prosenttia. Lomautettujen osuus on pysynyt korkealla viime vuoden syksystä lähtien. Myös soviteltua päivärahaa saavien osuus saajista on pysynyt suurin piirtein samoissa lukemissa alkuvuoden ajan, eli noin 13 prosentin tuntumassa.

A-kassan jäsenten työttömyysaste pysyi maaliskuussa samalla tasolla kuin helmikuussa. Kumpanakin kuukautena 13,2 prosenttia jäsenistä sai ansiopäivärahaa. Maaliskuun osalta kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan on 1,7 prosenttiyksikköä.

 

Omavastuupäivien kasvu laskee maksettujen päivien määrää

Keskimääräinen maksettujen päivien määrä on ollut hienoisessa laskussa vuoden alusta lähtien. Maaliskuussa määrä oli 17,9 päivää, mikä on 0,8 päivää helmikuuta vähemmän. Tammikuusta helmikuuhun määrä laski yhdellä päivällä. Viime vuoden maaliskuuhun verrattuna keskimääräisiä maksettuja päivä oli nyt 1,7 päivää vähemmän. Maksettujen päivien määrän vähenemistä selittävät viime vuoden syksystä alkanut lomautusten määrän kasvaminen sekä omavastuupäivien määrän nousu viidestä seitsemään päivään vuoden alussa.

 

Ansiopäivärahamenot pienenivät

Ansiopäivärahamenoissa on ollut laskutrendi vuoden alusta lähtien. Ansiopäivärahoja maksettiin maaliskuussa 44,7 miljoonaa euroa, mikä on 1,9 miljoonaa euroa vähemmän kuin helmikuussa. Tammikuusta helmikuuhun laskua oli 0,6 miljoonaa euroa. Vuoden alusta voimaan tullut lakimuutos omavastuupäivien lisäämisestä viidestä seitsemään päivään on saattanut osaltaan vaikuttaa ansiopäivärahamenojen vähentymiseen. Ansiopäivärahamenot olivat maaliskuussa kuitenkin 5,9 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän, eli nousua vuodentakaiseen oli 15,2 prosenttia.

A-kassaan saapui maaliskuussa yhteensä 39 888 ansiopäivärahahakemusta. Tämä on 26,2 prosenttia enemmän kuin viime vuoden maaliskuussa. Suurin osa saapuneista hakemuksista, eli 62,6 prosenttia, oli jatkohakemuksia. Ensihakemusten osuus laski helmikuun lukemista ja oli nyt 7,9 prosenttia. Soviteltujen hakemusten osuus oli 29,5 prosenttia.

 

Hakemusten käsittelytilanne parani maaliskuussa

Hakemusten runsaasta määrästä huolimatta A-kassan käsittelyaika parani maaliskuussa. Ensihakemusten käsittelyynottoaika oli maaliskuussa keskimäärin 11,3 päivää eli kolme päivää lyhyempi kuin helmikuussa. Soviteltavat hakemukset puolestaan käsiteltiin 5,5 päivässä, mikä on 2,4 päivää edelliskuukautta vähemmän.

 

Asiakaspalveluun ollaan tyytyväisiä

Puheluita tuli maaliskuussa asiakaspalveluun 8 840 kappaletta ja niihin vastattiin keskimäärin 4:20 minuutissa. Puhelinpalvelun palautekyselyn perusteella 64 prosenttia vastaajista oli erittäin tyytyväisiä ja 22 prosenttia melko tyytyväisiä A-kassan palveluun.

Sähköisen asioinnin kautta saapui maaliskuussa 5 221 viestiä, mikä on 6 prosenttia viime vuoden maaliskuuta enemmän. Sähköisen asioinnin chatissa käytiin maaliskuussa kaikkiaan 759 chat-keskustelua. Keskimääräinen jonotusaika siellä oli 1:18 minuuttia ja keskusteluaika 11:20 minuuttia. Chat-palvelun palautekyselyn perusteella 70 prosenttia vastaajista oli erittäin tyytyväisiä ja 17 prosenttia melko tyytyväisiä A-kassan palveluun.

 

Kuukausittaiset tilastokoosteet löytyvät A-kassan sivuilta