Det finns ett serviceavbrott i E-tjänsten måndagen den 17 juni 2024 från kl. 21.00 till kl. 21.30. E-tjänsten kan inte användas under avbrottet. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär som detta kan orsaka!

A-kassan logo, vihreä

Aktuella nyheter

Läs även dessa

Antalet permitterade förblev högt

Nyheter

11.4.2024

I mars erhöll 13 procent av alla kassans medlemmar inkomstrelaterad dagpenning från Öppna arbetslöshetskassan. Jämfört med mars ifjol var antalet nu 23,1 procent fler. Andelen personer som erhåller dagpenning för permittering var fortfarande stor i mars. Det ökade antalet självriskdagar syns i de utbetalda förmånsdagarna.

 

32 216 medlemmar fick i mars inkomstrelaterad dagpenning från Öppna arbetslöshetskassan. Antalet var 23,1 procent högre än i mars ifjol, då 26 181 medlemmar erhöll inkomstrelaterad dagpenning.

Antalet personer som erhåller dagpenning för permittering var fortfarande stort i mars. Andelen personer av alla som erhåller inkomstrelaterad dagpenning för permittering var 42,5 procent. Detta är en liten ökning jämfört med februari, då andelen uppgick till 42,4 procent. Andelen permitterade har förblivit stor sedan förra hösten. Även andelen personer som erhåller jämkad dagpenning har i stort sett förblivit på samma nivå under början av året, i närheten av 13 procent.

Arbetslöshetsgraden bland medlemmarna i A-kassa var i mars på samma nivå som i februari. Under båda månaderna erhöll 13,2 procent av medlemmarna inkomstrelaterad dagpenning. I mars ökade detta, jämfört med motsvarande tidpunkt året innan, med 1,7 procentenheter.

 

Ökat antal självriskdagar minskar antalet utbetalda dagar

Det genomsnittliga antalet utbetalda dagar har minskat något sedan början av året. I mars var antalet 17,9 dagar, vilket är 0,8 dagar mindre än i februari. Från januari till februari minskade antalet med en dag. Jämfört med mars ifjol var det genomsnittliga antalet utbetalda dagar nu 1,7 dagar mindre. Orsaken till det färre antalet utbetalda dagar är att permitteringarna har ökat sedan förra hösten och att antalet självriskdagar ökade från fem till sju dagar i början av året.

 

Utgifterna för inkomstrelaterad dagpenning minskade

Utgifterna för inkomstrelaterad dagpenning har minskat sedan början av året. I mars utbetalades 44,7 miljoner euro i inkomstrelaterad dagpenning, vilket är 1,9 miljoner euro mindre än i februari. Från januari till februari var nedgången 0,6 miljoner euro. Den lagändring om att öka antalet självriskdagar från fem till sju dagar, som trädde i kraft i början av året, har eventuellt för sin del lett till att utgifterna för inkomstrelaterad dagpenning har minskat. Utgifterna för inkomstrelaterad dagpenning var dock i mars 5,9 miljoner mer än vid motsvarande tidpunkt ifjol, vilket innebär en ökning med 15,2 procent, jämfört med ifjol.

A-kassan fick i mars sammanlagt 39 888 ansökningar om inkomstrelaterad dagpenning. Jämfört med mars ifjol var antalet nu 26,2 procent fler. De flesta av de inlämnade ansökningar, det vill säga 62,6 procent var ytterligare ansökningar. Andelen första ansökningar minskade från februari och var nu 7,9 procent. Andelen jämkade ansökningar var 29,5 procent.

 

 

Hanteringssituation för ansökningarna förbättrades i mars

Trots det stora antalet ansökningar förbättrades A-kassans behandlingstider i mars. Behandlingstiden för första ansökningar var i mars i genomsnitt 11,3 dagar, det vill säga tre dagar kortare än i februari. Jämkade ansökningar behandlades inom 5,5 dagar, vilket är 2,4 dagar kortare än månaden innan.

 

Man är nöjd med kundservicen

Kundservicen fick i mars 8 840 samtal och de besvarades i genomsnitt inom 4:20 minuter. Baserat på en responsenkät för telefontjänsten var 64 procent av respondenterna mycket nöjda och 22 procent ganska nöjda med A-kassans service.

Via e-tjänsten kom i mars 5 221 meddelanden, vilket är 6 procent mer än i mars ifjol. I mars fördes 759 chatt-samtal i e-tjänstens chattfunktion. Den genomsnittliga kötiden i chatten var 1:18 minuter och samtalstiden 11:20 minuter. Baserat på en responsenkät för chatt-tjänsten var 70 procent av respondenterna mycket nöjda och 17 procent ganska nöjda med A-kassans service.

 

De månadsvisa statistiksammanfattningarna finns på A-kassans webbplats