A-kassan logo, vihreä

Ajankohtaista

Lue myös nämä uutiset

Kesällä muistettavaa – vuosilomat, arkipyhät sekä muut ajankohtaiset työttömyysturvassa

Uutiset

2.6.2022

Kesän tullessa on hyvä palauttaa mieleen, kuinka muun muassa vuosiloma kertyy sekä miten se vaikuttaa päivärahaan ja hakemuksen täyttämiseen. 

Ensimmäisen hakemuksen täyttämiseen löydät ohjeet sivuiltamme niin lomautetunkokonaan työttömän tai osa-aikaisesti työskentelevän tilanteeseen sopien.

Jos olet kokonaan työtön, päivärahaa maksetaan normaalisti myös arkipyhien ajalta. Sen sijaan lomautetun ja osa-aikaisen työntekijän tulee muistaa merkitä vuosilomat ja arkipyhät hakemukseensa.

Lomautetun vuosilomaoikeus ja päiväraha

Jos olet lomautettu, myös sinulla on oikeus palkalliseen vuosilomaan lomakaudella 2.5.–30.9., mikäli lomapäiviä on kertynyt edeltäneen lomanmääräytymisvuoden ajalta. Voit tarkistaa omalta työnantajaltasi onko sinulle kertynyt pidettävää vuosilomaa.

Ansaittu vuosiloma tulee pitää 24 lomapäivään asti lomakaudella 2.5.–30.9., ellet erikseen sovi työnantajan kanssa vuosiloman siirtämisestä muuhun ajankohtaan. Lomapalkan tai lomakorvauksen maksutapa ei vaikuta lomaoikeuteesi millään tavalla. Voi siis olla, että olet saanut palkan lomasta jo aiemmin kuin milloin pidät vuosilomasi.

Oikeus palkalliseen vuosilomaan määräytyy työehtosopimuksen tai vuosilomalain mukaan. Ansaitset lomanmääräytymisvuoden aikana vuosilomapäiviä sellaisilta kalenterikuukausilta, joina olet työskennellyt 14 päivää tai 35 tuntia. Myös 30 ensimmäistä lomautuspäivää lasketaan vuosiloman ansainta-ajaksi. Lomanmääräytymisvuosi on 1.4.–31.3. välinen ajanjakso, esimerkiksi 1.4.2021–31.3.2022.

Vuosiloma kerryttää työssäoloehtoa – ansiopäivärahaan oikeuttavat päivät eivät vähene

Sinulla ei ole oikeutta työttömyyspäivärahaan palkallisen vuosiloman ajalta, kun loma perustuu kokoaikatyöhön. Palkallinen vuosiloma-aikasi on kuitenkin työssäolon veroista aikaa ja se kerryttää uutta 26 viikon työssäoloehtoa, jos

  • pidät kokoaikatyöstä ansaittua lomaa vähintään kolme päivää kalenteriviikon aikana.
  • osa-aikatyössä lomapalkkasi vastaa vähintään 18:aa työtuntia kalenteriviikon aikana.

Päivärahan enimmäismaksuaikasi (300-500 päivää) ei kulu palkallisen vuosiloman aikana, ellei kyseessä ole osa-aikainen vuosiloma, jonka ajalta kassa maksaa sinulle soviteltua päivärahaa.

Hakemuksen täyttäminen vuosiloman ajalta

Jos olet ollut lomautettuna ja lomautuksesi jatkuu, muistathan ensinnäkin täyttää ja lähettää jatkohakemukset ansiopäivärahaa varten. Hakemuksesi käsittelyä nopeuttaa se, että se on täytetty oikein.

Jos olet ollut lomautuksen aikana vuosilomalla ja työnantajasi on maksanut sinulle vuosiloma-ajan palkkaa, vuosilomapäivien kohdalle tulee merkitä ”vuosiloma” ja tavallista työaikaasi vastaavat työtunnit. Jos esimerkiksi työaikasi on 8 tuntia päivässä, merkitse vuosilomapäivän kohdalle ”vuosiloma” ja lisää työtuntien kohdalle ”8 tuntia”.

Jos taas työskentelet osa-aikaisesti, merkitse tieto vuosiloma-ajasta hakemukseen. Päivärahaa voidaan maksaa sinulle soviteltuna, jos vuosiloma-ajan palkkasi perustuu osa-aikaiseen työhön.

Hakemuksen täyttäminen arkipyhän ajalta

Jos saat arkipyhän ajalta työnantajan maksamaa arkipyhäkorvausta tai arkipyhän ajalta ei ole tehty vähennystä palkkaan, näiden päivien kohdalle tulee merkitä hakemukseen ”palkallinen arkipyhä”.

Lomaraha kokoaikatyöstä ei vaikuta päivärahaan

Kokoaikatyöstä maksetulla lomarahalla ei ole vaikutusta päivärahan maksamiseen. Sen sijaan osa-aikatyöstä määräytyvä lomaraha otetaan huomioon soviteltavan päivärahan laskennassa.

Muista pitää työnhakusi voimassa TE-toimistossa

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa vain työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon ilmoittautuneelle henkilölle. Muistathan siis pitää työnhakusi voimassa koko ajan työttömänä, lomautettuna tai osa-aikatöissä ollessasi.