A-kassan logo, vihreä

Ajankohtaista

Lue myös nämä uutiset

A-kassa, kuvituskuva
Hallitus esittää muutoksia työttömien opiskelumahdollisuuksiin

Uutiset

18.10.2022

Hallituksen esitys laajentaisi työttömien mahdollisuuksia opiskella sivutoimisesti. Omaehtoisesti opiskelevien työnhakuvelvollisuutta sen sijaan lisättäisiin. Laki tulisi esityksen perusteella voimaan 1.1.2023.

Hallitus ei esitä muutoksia päätoimisesti opiskelevien tilanteeseen, sillä he eivät voisi jatkossakaan hakea työttömyysetuutta. Esimerkiksi tutkintoon johtavia opintoja ei voisi suorittaa työttömyysetuuden turvin.

Sen sijaan hallituksen tavoitteena on selkeyttää ja parantaa sivutoimisesti opiskelevien mahdollisuuksia saada työttömyysetuutta. Työttömyysetuuden saadakseen mitkä tahansa opinnot voisi osoittaa sivutoimisiksi, jos työnhakija on aiemmin opintojensa aikana vakiintuneesti työskennellyt tai toiminut yrittäjänä vähintään kuuden kuukauden ajan.

Esityksen mukaan jatkossa työtön voisi opiskella esimerkiksi erilaisilla lyhyehköillä kursseilla ja koulutuksissa, pätevöitymiskoulutuksissa ja kansalaisopistossa. Tämä on osittain mahdollista jo nyt, mutta tällaisten opintojen vaikutusta työttömyysturvaoikeuteen ei enää selvitettäisi.

Lisäksi enintään kolmen kuukauden mittaiset avoimessa korkeakoulussa suoritetut opinnot eivät vaikuttaisi työttömyysetuuden saamiseen.

Omaehtoisesti opiskelevien työnhakuvelvollisuuteen muutos

Työtön tai lomautettu voi opiskella omaehtoisesti ja saada työttömyysetuutta, kun hän suorittaa ne työllistymistä edistävänä palveluna. Palveluun osallistumisesta voi sopia TE-toimiston kanssa.

Tällä hetkellä yli kuukauden ajan omaehtoisesti opiskelevien on velvollisuus hakea kolmea työmahdollisuutta kolmen kuukauden aikana. Jatkossa heidän tulisi hakea neljää työmahdollisuutta kuukauden aikana saadakseen työttömyysetuutta.

Muutos ei koskisi työnhakijoita, jotka eivät ole suorittaneet peruskoulun tai lukion jälkeistä tutkintoon johtavaa, ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta. Se ei myöskään koskisi työnhakijoita, jotka opiskelevat luku- ja kirjoitustaidon opintoja päätoimisesti työttömyysetuudella tuettuna.

Tiedotamme asiasta tarkemmin, kun hallituksen esitys etenee. 

Lue lisää työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteesta