eAsioinnissa on huoltokatko ma 17.6.2024 klo 21.00 - 21.30. eAsiointia ei voi käyttää katkon aikana. Pahoittelemme katkosta mahdollisesti aiheutuvaa haittaa!

A-kassan logo, vihreä

Ajankohtaista

Lue myös nämä uutiset

Hallituksen linjaukset ansiopäivärahan euroistamiseen ja tekijänoikeuskorvauksiin 

Uutiset

16.2.2022

Hallitus päätti uusista työllisyystoimista perjantaina 11.2.2022. Uudistukset koskevat käyttöön otettavaa ansiopäivärahan euroistamista ja tekijänoikeuskorvausten huomioimista työttömyysturvassa. Keväällä 2022 tulee myös voimaan Pohjoismainen työnhakumalli.

Ansiopäivärahan työskentelyehdon euroistaminen

Euroistamisella tarkoitetaan, että päivärahaoikeus ei riippuisi työttömyyttä ennen tehtyjen työtuntien määrästä vaan palkasta. Työskentelyn tarkastelujakso myös pitenisi kuukauden jaksoihin nykyisen viikon jaksojen sijaan.

Tällä hetkellä ansiopäivärahan edellytyksenä on, että henkilö on työskennellyt 18 tuntia viikossa noin puolen vuoden ajan. Euroistamisen myötä ansiopäivärahan saaminen edellyttäisi, että henkilö on saanut noin puolen vuoden ajan palkkaa 844 euroa kuukaudessa (vuoden 2021 taso).
Työskentelykausia kerryttäisivät lähtökohtaisesti kuukauden jaksot. Tietyissä tilanteissa työskentelykausia voitaisiin huomioida myös puolen kuukauden jaksoissa.

Euroistamista koskeva muutos on tarkoituksena saattaa voimaan vuoden 2023 alusta alkaen. Säännökset tarkentuvat loppuvuoden aikana.

Tekijänoikeuskorvaukset eivät enää vaikuttaisi työttömyysturvaan

Hallitus on päättänyt myös luopua tekijänoikeuskorvauksien sovittelusta. Tämä tarkoittaa, että tekijänoikeuskorvaukset eivät jatkossa vaikuttaisi työttömyysturvaan.

Nykyisin tekijänoikeuskorvaukset vaikuttavat työttömyysturvaan samalla tavalla kuin palkkatulo. Alle 300 euron tulo kuukaudessa ei vaikuta työttömyysturvaan. 300 euron ylittävältä tulon osalta puolet vähentää ansiopäivärahaa.

Työnhakuvelvollisuus omaehtoisia opintoja työttömyysturvalla suorittaville

Pohjoismainen työnhakumalli tulee voimaan keväällä 2022. Malliin sisältyy uusia velvoitteita työnhaun suhteen. Nykyisen lainsäädännön mukaan työnhakuvelvoitteet eivät ole koskeneet sellaisia henkilöitä, jotka suorittavat omaehtoisia opintoja työttömyysturvalla. Hallitus on päättänyt kumota nämä poikkeukset siten, että työnhakuvelvoite koskee normaalisti myös omaehtoisissa opinnoissa olevia.

Uudet velvoitteet eivät edelleenkään koskisi sellaisia omaehtoisia opintoja suorittavia henkilöitä, joilta puuttuu ammatilliset valmiudet.
Työnhakuvelvoitetta koskeva muutos on tarkoituksena saattaa voimaan vuoden 2023 alusta alkaen.

Lisätiedot:
Valtioneuvosto: Päätökset valtiontaloutta vähintään 110 miljoonalla eurolla vahvistavista työllisyystoimista tehty