A-kassan logo, vihreä

Ajankohtaista

Lue myös nämä uutiset

A-kassan jäsentutkimus 2022
A-kassan jäsentyytyväisyyskysely 2022

Uutiset

13.7.2022

Avoin työttömyyskassa toteutti keväällä 2022 jäsentyytyväisyyskyselyn, jonka perusteella A-kassaa kuvattiin ennen kaikkea luotettavaksi ja hyvin palvelevaksi työttömyyskassaksi.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää A-kassan jäsenten tyytyväisyyttä kassan toimintaan sekä kerätä kehittämisideoita jäsenistöltä. Kyselyyn saimme ilahduttavasti vastauksia kaikilta taustaliittojemme jäseniltä, kaikkiaan yli 2 600 jäseneltä. Kiitämme kaikkia vastanneita!

Luotettavuus ja palvelevuus kuvaavat A-kassaa

Kyselystä nousi esille, että vastaajista noin 97 prosenttia pitää A-kassaa erittäin tai hyvin luotettavana toimijana. Lisäksi 97 prosenttia kyselyyn vastanneista katsoi kassan olevan palveleva ja 94 prosenttia nopea. Vastaavasti uudistuvuuteen tulisi A-kassassa kiinnittää enemmän huomiota, vaikka 85 prosenttia näkeekin uudistuvuuden kuvaavan kassaa hyvin.

A-kassan jäsentutkimus 2022

A-kassaa suosittelisikin ystävilleen tai kollegoille 66 prosenttia jäsenistä. Tätä mittaava NPS-lukema (Net Promoter Score, asteikko -100 ja +100 välillä), eli kuinka todennäköisesti suosittelisi A-kassaa muille, onkin mainio 60. Lisäksi lomautettuina tai työttöminä olevien jäsenten vastausten perusteella NPS on jo 67.

A-kassan jäsentutkimus 2022

eAsiointi keräsi kiitosta

A-kassan sähköinen palvelu päivärahahakemusten, liitteiden ja viestien lähettämiseksi, eAsiointi, saa erinomaiset arviot kyselystä. Etenkin palvelun helppokäyttöisyys saa jäseniltä kiitosta. Vastanneista 79 prosenttia antaa parhaan ja 17 prosenttia seuraavaksi parhaan arvosanan eAsioinnille. 97 prosenttia vastaajista kertoo asioineensa työttömyyskassan kanssa eAsioinnin kautta. Tavallisimmin eAsiointia käytettiin hakemuksen tai hakemuksen liitteiden lähettämiseen.

A-kassan jäsentutkimus 2022

Lisäksi kassan verkkosivut saavat hyvää palautetta jäsenistöltä: hyödyllinen tieto löytyy sivuilta pääsääntöisesti vaivattomasti ja se on esitetty ymmärrettävästi. Yleisvaikutelma verkkosivuista saa myös hyvän arvosanan vastaajilta.

Päällimmäisinä kehityskohteina sähköisten palveluiden osalta pidetään mahdollisuutta varata henkilökohtainen aika työttömyysturva-asioiden hoitamiseksi sekä eAsioinnin palveluiden lisäämistä entisestään. Sen sijaan henkilökohtaista asiointia paikan päällä esimerkiksi ajanvarauksella tai henkilökohtaista videoneuvontaa ei nähdä erityisen merkittävinä kehittämiskohteina.

Kyselyyn osallistuneet jäsenet ovat tyytyväisiä A-kassan puhelinpalveluun ja eAsioinnissa viestimiseen, joita kumpaakin pidetään ystävällisenä ja asiantuntevana palveluna. Puhelinpalvelussa asioimista ystävällisenä pitävät 91 prosenttia ja asiantuntevana 88 prosenttia, kun taas eAsioinnissa viestimistä 88 prosenttia kokee palvelun ystävälliseksi ja 87 prosenttia asiantuntevaksi. Noin kolmannes toivoi puhelinpalveluun lyhyempiä jonotusaikoja, ja pyrimme jatkossakin tätä kehittämään.

Työttömyyskassan ydintehtävään eli etuuksien käsittelyyn ja maksamiseen jäsenet olivat erityisen tyytyväisiä. A-kassa on luotettava ja nopea etuuksien maksaja: asteikolla 1-5 kassa saa keskiarvoisen arvosanan 4,6 luotettavuudessa ja arvosanan 4,4 etuuksien käsittelyn nopeudessa. Työttömänä tai lomautettuna olevat arvioivat kaikkia käsittelyyn ja maksatukseen liittyviä tekijöitä myönteisemmin kuin muut vastaajat.

A-kassan jäsentutkimus 2022