A-kassan logo, vihreä

Ajankohtaista

Lue myös nämä uutiset

Suojaosan poisto 2024

Uutiset

6.2.2024

Työttömyysturvan suojaosa tarkoittaa rahamäärää, jonka työtön saa ansaita ilman, että se vaikuttaa ansiopäivärahan määrään. Huhtikuun alussa tulee voimaan hallituksen lakimuutos, joka poistaa suojaosan kokonaan.

 

Suojaosa otettiin käyttöön vuoden 2014 alusta ja se on ollut siitä lähtien osa-aikatyössä enintään 300 euroa kuukaudessa sovittelujakson aikana tai 279 euroa neljän peräkkäisen kalenteriviikon sovittelujakson aikana. Suojaosa vähennetään ennakonpidätyksen alaisesta työtulosta eli bruttotuloista.

 

Huhtikuun alussa tulee voimaan hallituksen lakimuutos, joka poistaa suojaosan kokonaan. Uutta lakia sovelletaan maksettaessa soviteltua päivärahaa hakujaksoilta, jotka alkavat 1.4.2024 tai sen jälkeen. Tällöin suojaosaa ei enää käytetä sovitellun ansiopäivärahan määrän laskemisessa. Käytännössä suojaosan poistaminen siis pienentää sovitellun ansiopäivärahan määrää.

 

Suojaosan ylittävästä työtulosta puolet vähennetään ansiopäivärahasta.
Esimerkiksi, jos palkka osa-aikatyöstä on 800 euroa, siitä 300 euroa ylittävästä osasta eli 500 eurosta 50 % eli 250 euroa, vähennetään suoraan koko kuukaudelta maksettavan ansiopäivärahan määrästä.
Suojaosan poiston jälkeen, jos palkka osa-aikatyöstä on esimerkiksi 800 euroa, jatkossa siitä 50 % eli 400 euroa, vähennetään suoraan koko kuukaudelta maksettavan ansiopäivärahan määrästä.

 

Miten sovitellun päivärahan määrä lasketaan

Sovitellulla päivärahalla on enimmäismäärä, joka on sidottu päivärahan perusteena olevan palkan määrään. Tämä tarkoittaa sitä, että kassan maksama soviteltu päiväraha ja sovittelujaksolla maksettu työtulo voivat yhteensä olla enintään perustepalkan verran. Enimmäismäärää tarkistettaessa laskennassa käytetään todellisuudessa maksetun työtulon määrää, josta ei ole vähennetty suojaosaa.

 

Esimerkki:

Vaikutus kuukaudessa:

Tilanne 2023
Jos kuukausipalkka on 2 500 €, hakijan täysi päiväraha on 70,48 €/pv

Kuukausipalkka 2 500 €/kk
Palkka osa-aikaisesta työstä 1 400 €/kk
Suojaosa 300 €/kk
Jäljelle jäävä palkanosa 1 100 €/kk
Puolet jäljelle jäävästä vaikuttaa päivärahan määrään 550 €/kk
Puolikas jaetaan sovittelu-jakson työpäivillä 21,5 pv/kk
Hakijan täydestä pv-rahasta vähennettävä summa 25,58 €/pv

 

Täysi päiväraha/pv Soviteltu päiväraha/pv Soviteltu päiväraha /kk
70,48 €/pv 44,90 €/pv 965,35 €/kk

 

Tilanne 2024
Jos kuukausipalkka on 2 500 €, hakijan täysi päiväraha on 70,48 €/pv

Kuukausipalkka 2 500 €/kk
Palkka osaaikaisesta työstä 1 400 €/kk
Suojaosa
Jäljelle jäävä palkanosa
Puolet jäljelle jäävästä vaikuttaa päivärahan määrään 700 €/kk
Puolikas jaetaan sovittelu-jakson työpäivillä 21,5 pv/kk
Hakijan täydestä pv-rahasta vähennettävä summa 32,55 €/pv

 

Täysi päiväraha/pv Soviteltu päiväraha/pv Soviteltu päiväraha /kk
70,48 €/pv 37,93 €/pv 815,49 €/kk

 

Sovitellun päivärahan lasku uudistuksen jälkeen -149,86 €/kk

Lue lisää sovitellusta päivärahasta

Arvioi laskurin avulla päivärahasi määrä
Huom! Laskuri huomioi suojaosan, kunnes se poistetaan.