A-kassan logo, vihreä

Ajankohtaista

Lue myös nämä uutiset

A-kassa, kuvituskuva
Omaishoidon tuen vaikutus ansiosidonnaiseen päivärahaan

Uutiset

27.3.2024

Omaishoitajana ollessa on mahdollista saada työttömyysetuutta, mikäli osoittaa olevansa työkykyinen ja on työmarkkinoiden käytettävissä eli on valmis ottamaan vastaan kokoaikatyötä.

 

Jos olet omaishoitaja ja joudut työttömäksi tai sinut lomautetaan, ilmoittaudu heti työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon. Kerro olevasi omaishoitaja, jotta TE-toimistossa voidaan selvittää omaishoidon vaikutus työttömyysetuuden saamiseen. Voit saada omaishoitajana ansiosidonnaista päivärahaa, jos pystyt osoittamaan olevasi työmarkkinoiden käytettävissä, eli käytännössä voit ottaa vastaan kokoaikatyötä.

 

Oikeus työttömyysturvaan ja työttömyysetuuksiin määräytyy työttömyysturvalain mukaisesti, joten jos työttömyysetuuden myöntämisen perusteet täyttyvät, omaishoidon tuki ei vaikuta ansiopäivärahan määrään.

 

Työttömyysetuutta voi saada, jos on työmarkkinoiden käytettävissä

Kokoaikatyön hakeminen on ehdoton edellytys työttömyysetuuden saamiselle myös omaishoitajana toimiessa. Omaishoitajan täytyy osoittaa olevansa työmarkkinoiden käytettävissä, jotta hänen on mahdollista saada työttömyysetuutta. Jos omaishoito on ympärivuorokautista tai kokopäiväistä, ei kokoaikatyön vastaanottamisen ole yleensä katsottu olevan mahdollista.

 

Omaishoitajan on annettava TE-toimistolle selvitys, miten läheisen hoito järjestetään omaishoitajan mahdollisen työssä käymisen aikana. Omaishoitajan antaman hoidon määrä ja sijaishoitojärjestelyt on kirjattava selvästi omaishoidon tukisopimukseen kuuluvaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan.

 

Mikäli TE-toimisto katsoo, että työttömyysetuuden myöntämisen perusteet täyttyvät, työttömyysetuutta voidaan maksaa, eikä omaishoidon tuki vaikuta ansiopäivärahan määrään. Työttömyysetuus ei puolestaan estä omaishoitopalkkion maksamista täysimääräisenä.

 

Lue myös:

Usein kysytyt kysymykset työttömyysturvasta