A-kassan logo, vihreä

Ajankohtaista

Lue myös nämä uutiset

Neljä yleistä väärinkäsitystä työttömyysturvasta

Ansiopäiväraha, Jäsenyys, Uutiset

22.4.2024

Työttömyysturva on monelle asia, johon moni perehtyy vasta, kun työttömyys tai lomautus osuu omalle kohdalle. Jotta voi saada ansiosidonnaista päivärahaa, täytyy työttömyyskassaan olla liittynyt ajoissa. Haastattelimme A-kassan etuuspäällikkö Kaisa Tikkaa aiheeseen liittyen ja käymme seuraavaksi läpi neljä tyypillistä väärinkäsitystä työttömyysturvasta. 

 

Kaisa Tikka1. Kassaan voi liittyä työttömänä

Moni ajattelee, että kassaan liittyminen on ajankohtaista vasta, jos työttömyys tai lomautus osuu omalle kohdalle. Tämä oletus on valitettavasti väärin, sillä työttömyyskassaan voi liittyä vain silloin, kun työsuhde on voimassa. Oma jäsenyys kannattaakin tarkastaa silloin, kun työtilanne on hyvä. Moni kuuluu sekä ammattiliittoon että työttömyyskassaan, jolloin saa itselleen parhaan turvan työelämän eri käänteisiin.

”Tämä on harmillinen väärinkäsitys monen kohdalla ja käytännössä johtaa siihen, että kassaan ei ole liitytty työttömyyden varalta tarpeeksi ajoissa”, harmittelee Kaisa Tikka A-kassasta.

Ansiopäivärahaa voi saada kassasta aikaisintaan 26 viikon työskentely- ja jäsenyysjakson jälkeen. Käytännössä tulisi siis työskennellä kassan jäsenenä ollessaan puoli vuotta ennen kuin on mahdollista saada ansiopäivärahaa. Aiheesta kannattaa lukea lisää kassan kotisivuilta. Tarkastelujaksoa pidentää esimerkiksi opiskelu sekä vanhempainvapaa.

Syyskuun alussa voimaan tuleva lakimuutos muuttaa jäsenyys- ja työssäoloehtoa, joten kassaan liittyminen kannattaa hoitaa heti kuntoon. Varautumalla ajoissa muutoksiin niiden vaikutus omaan työttömyysturvaan ei ole niin suuri.

 

2. Kassa maksaa saman verran kuin Kela

Tämä yleinen harhaluulo työttömyyskassan kautta saatavasta rahasummasta on myös väärä. Työttömyyskassan jäsenenä voi saada selkeästi suurimman mahdollisen työttömyyspäivärahan, koska työttömyyskassan maksamaan ansiopäivärahan määrään vaikuttavat ennen työttömyyttä ansaitut palkkatulot. Tästä syystä päivärahaa kutsutaankin ansiosidonnaiseksi.

”Esimerkiksi pelkällä Kelan tuella työttömyyden ajalta voi saada noin 800 euroa kuussa. Jos kuitenkin liittyy ajoissa työttömyyskassan jäseneksi ja työssäoloehto täyttyy, niin päivärahan määrä olisi esimerkiksi 2 500 euron kuukausituloilla noin 1 523 euroa. Kassan jäsenyydestä on siis euroissa mitattavaa konkreettista hyötyä työttömyyden aikana”, summaa Tikka.

Laske päivärahalaskurilla arvio saamastasi ansiopäivärahasta.

 

3. Kassoissa ei ole eroja

On ja ei ole. Kaikki työttömyyskassat noudattavat samaa lainsäädäntöä, eli esimerkiksi ansiopäivärahan määrässä ei ole eroa, koska se lasketaan työttömyyskassoissa saman kaavan perusteella.

Sen sijaan kassojen palveluissa, hakemusten käsittelyajoissa ja jäsenmaksujen määrässä voi olla paljonkin eroa.

Lisäksi joihinkin työttömyyskassoihin voivat liittyä vain tiettyjen alojen työntekijät. A-kassaan sen sijaan voi liittyä kuka tahansa palkansaaja. Tällöin ei myöskään tarvitse vaihtaa kassaa, jos vaihtaa alaa!

”Parhaan turvan työelämään saa kuulumalla sekä ammattiliittoon että työttömyyskassaan. Ammattiliitot antavat turvaa

A-kassa, kuvituskuva työelämään, me A-kassassa työttömyyden varalta”, muistuttaa Tikka.

4. Kassa maksaa vain ansiopäivärahaa

Työttömyyskassa maksaa myös muita etuuksia – liikkuvuusavustusta, vuorottelukorvausta sekä muutosturvarahaa.

”Tämä unohtuu monelta, kun ansiopäiväraha on tunnetuin kassojen maksama etuus”, harmittelee Tikka.

A-kassa, kuvituskuva

Liikkuvuusavustus on tarkoitettu kannustamaan työn vastaanottamiseen kauempaakin kotoa. Liikkuvuusavustus korvaa työmatka- ja muuttokuluja, jos vastaanotat työn tai työn edellytyksenä olevan koulutuspaikan, ja työmatkasi on pitkä.

Vuorottelukorvaus on työttömyyskassan maksama etuus vuorotteluvapaan ajalle. Voit jäädä vuorotteluvapaalle, jos kokoaikainen työsuhteesi samaan työnantajaan on kestänyt vähintään 13 kuukautta ennen vuorotteluvapaan aloittamista.

Vuorotteluvapaan edellytyksenä on vähintään 20 vuoden työhistoria ennen vuorotteluvapaan alkua. Orpon hallitus on kaavaillut vuorotteluvapaan poistamista, voit lukea mahdollisista muutoksista täältä.

Muutosturvaraha ja mahdollisuus muutosturvakoulutukseen ovat osa muutosturvakokonaisuutta 55 vuotta täyttäneille. Muutosturvan piiriin kuuluvilla on oikeus muutosturvarahaan, koulutukseen ja pidennettyyn työllistymisvapaaseen.

Lue lisää kassan maksamista muista etuuksista. 

 

A-kassa, kampanjakuva

Lue lisää: