A-kassan logo, vihreä

Vuorotteluvapaaoikeus päättyy – lakimuutos hyväksytty

Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen, joka lakkauttaa vuorotteluvapaajärjestelmän. Laki tulee voimaan 1. elokuuta. Vuorotteluvapaan voi aloittaa heinäkuun viimeiseen päivään asti, sen jälkeen se ei enää ole mahdollista.   Vuorotteluvapaa tarkoittaa järjestelyä, jossa vakituisessa työsuhteessa oleva henkilö, jolla on riittävän pituinen työhistoria, voi jäädä määräaikaiselle vapaalle työstään. Työntekijällä ei ole subjektiivista oikeutta jäädä vuorotteluvapaalle, vaan siitä sovitaan […]

Muista nämä kesällä – näin vuosiloma kertyy ja vaikuttaa ansiopäivärahaasi

Kesän lähestyessä on tärkeää muistaa, miten vuosiloma kertyy ja vaikuttaa päivärahaan sekä hakemuksen täyttämiseen.   Ensimmäisen hakemuksen täyttämiseen löydät ohjeet sivuiltamme niin lomautetun, kokonaan työttömän tai osa-aikaisesti työskentelevän tilanteeseen sopien.   Jos olet kokonaan työtön, päivärahaa maksetaan normaalisti myös arkipyhien ajalta. Sen sijaan lomautetun ja osa-aikaisen työntekijän tulee muistaa merkitä vuosilomat ja arkipyhät hakemukseensa.   […]

Syksyllä voimaan tulevat lakimuutokset

1.8.2024 voimaan tulevat muutokset Lakimuutos on hyväksytty Vuorotteluvapaajärjestelmä lopetetaan 2.9.2024 voimaan tulevat muutokset Lakimuutos on hyväksytty Työssäoloehto euroistetaan Työssäoloehto pidennetään 12 kuukauteen Lakimuutos on käsittelyssä Ansiopäivärahan määrä porrastetaan Työskentely palkkatuella ei kerrytä oikeutta ansiopäivärahaan Työttömyysturvan ikäsidonnaisista poikkeuksista luovutaan   Europerusteinen työssäoloehto ja työssäoloehdon pidentäminen Europerusteinen työssäoloehto tarkoittaa sitä, että ansiopäivärahan saamisen edellytyksenä on kalenterikuukauden aikana […]

Huomioitavaa ansiopäivärahan verotuksesta

Monelle tulee yllätyksenä, että ansiopäivärahaa saatetaan verottaa palkkaa kovemmin. Ansiopäivärahan ja työttömyyskassan muiden etuuksien verotuksessa on huomioitava, että ennakonpidätysprosentti määritellään vähintään 25 prosentiksi, mikäli ei toimita etuutta varten erillistä verokorttia.   Muutosverokortti etuuden maksatusta varten on mahdollista tilata suoraan Verohallinnon OmaVero-palvelusta, ja se voidaan toimittaa sähköisesti kassaan. Näin varmistetaan, että etuuden veroprosentti on ajan tasalla […]

Näin hyödyt kassan jäsenyydestä: ”Ero voi olla satoja tai jopa tuhansia euroja kuussa”

Kuvituskuva, seteleitä

Työttömyysturva on ollut paljon esillä viimeaikaisissa keskusteluissa, joissa on käyty läpi hallituksen työttömyysturvaan tekemiä leikkauksia. Moni varmasti miettii, mikä työttömyyskassan rooli työttömyysturvassa oikein on ja mitä hyötyä jäsenyydestä konkreettisesti on. Käymme tässä artikkelissa aihetta läpi Avoimen työttömyyskassan jäsenpalvelupäällikön Annika Skogbergin kanssa.   Työttömyyskassan maksama ansiopäiväraha huomioi aikaisemmat tulosi Työttömyyskassan tarkoituksena on vakuutuksen tavoin turvata taloutesi, […]

Työtilanne kohenemassa – lomautettujen osuus puolittui

Avoimen työttömyyskassan toukokuun puolenvälin hakemusmäärätietojen perusteella näyttää siltä, että ansiopäivärahaa hakeneiden määrä on kääntymässä laskuun. Hakemusten määrä oli 16 prosenttia pienempi, kuin huhtikuun vastaavana ajankohtana. Lomautettujen osuus näyttää myös kääntyvän laskuun. Toukokuun puoliväliin mennessä lomautettujen osuus saajista oli 19 prosenttia. Koko alkuvuoden ajan lomautettujen osuus pysytteli yli 40 prosentissa. Myös A-kassan jäsenkysely kertoo jäsenten työtilanteen […]

Ansiopäivärahamenot nousivat yli 30 prosenttia

Huhtikuussa ansiopäivärahaa sai Avoimesta työttömyyskassasta 13,4 prosenttia kaikista kassan jäsenistä. Saajamäärä pysytteli samalla tasolla kuin maaliskuussa. Kuitenkin verrattuna viime vuoteen, saajamäärä on kasvanut huomattavasti, jopa 30,5 prosentilla viime vuoden huhtikuuhun verrattuna. Huhtikuussa ansiopäivärahamenot kohosivat 48,1 miljoonaan euroon, ollen 32,1 prosenttia suuremmat kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana.     Avoimesta työttömyyskassasta sai huhtikuussa ansiopäivärahaa 32 619 […]

Avoimen työttömyyskassan kassan kokous järjestetään 30.5.2024

A-kassa, kuvituskuva, avoin työttömyyskassa

Avoimen työttömyyskassan kassan kokous järjestetään 30.5.2024 kello 13.00 alkaen Helsingissä A-kassan toimitiloissa (osoite Hakaniemenranta 1 A, 00530 Helsinki). Kokoukseen voivat osallistua Avoimen työttömyyskassan jäsenet.   Kokoukseen on pyydetty ennakkoilmoittautumaan 26.4.2024 mennessä. Kokoukseen tulee ilmoittautua läsnä olevaksi kokouspäivänä kokouspaikalla viimeistään kello 12.45 mennessä. Osallistujien jäsenyystiedot tarkastetaan ilmoittautumisen yhteydessä, jota varten osallistujalla tulee olla kuvallinen henkilötodistus.   […]

Sami Aapro aloitti Avoimen työttömyyskassan johdossa

Sami Aapro (OTK) on astunut virallisesti A-kassan kassanjohtajan tehtävään 2. toukokuuta 2024. Aapro tuo mukanaan laajan kokemuksen työttömyyskassojen alalta, ja hänen osaamisensa luo vankan pohjan A-kassan tulevaisuuden kehitykselle.   Ennen siirtymistä A-kassaan Aapro on työskennellyt menestyksekkäästi vastaavissa tehtävissä. Kassanjohtajakokemusta Aaprolla on noin kymmeneltä vuodelta kahdesta työttömyyskassasta (Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa AYT sekä työttömyyskassa Nomit). Lisäksi […]

Ansiopäivärahan saajien määrä kasvoi erityisesti Pirkanmaalla

Kuvassa henkilö on tietokoneen ääressä ja laskee taskulaskimella. Toisella kädellä hän kirjoittaa kynällä paperille.

Avoimessa työttömyyskassassa kirjattiin vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä merkittävä kasvu ansiopäivärahan saajien määrässä verrattuna edellisvuoden vastaavaan aikaan. Maakuntakohtaisesti tarkasteltuna eniten kasvoivat Pirkanmaan (72 %), Keski-Pohjanmaan (66 %), Kanta-Hämeen (65 %) ja Etelä-Pohjanmaan (65 %) ansiopäivärahan saajamäärät tammi-maaliskuun aikana.   Saajamäärä nousi viimevuoden tammi-maaliskuuhun verrattuna jopa 42 prosenttia. Kuukausitasolla tarkasteltuna suurin nousu oli tammikuussa, jolloin kasvua viime […]

Työttömyysturvan korotusosa poistuu vuoden 2025 alussa

Ansiopäivärahaa voidaan tällä hetkellä maksaa korotettuna silloin, kun osallistut työllistymistä edistävään palveluun. Nyt hallitus on päättänyt kehysriihen yhteydessä, että korotuksesta luovutaan 1.1.2025.   Korotusta voi saada enintään 200 päivältä ja sen saamisen edellytyksenä on, että olet sopinut työllistämistä edistävästä palvelusta työllistymissuunnitelmassa TE-toimiston tai kokeilukunnan kanssa. Ansiopäivärahan korotusosan määrä riippuu työttömyyttä edeltävästä tulotasosta: Korotettu ansio-osa on […]

Mikä on liikkuvuusavustus?

Liikkuvuusavustus on etuus, jota työtön voi hakea työttömyyskassalta, kun hän on vastaanottanut työpaikan tai aloittaa työpaikan saamisen edellytyksenä olevan rekrytointikoulutuksen. Edellytyksenä avustuksen saamiselle on, että työmatka päivässä kestää vähintään 3 tuntia, ja osa-aikatyössä vähintään 2 tuntia työn tai koulutuksen alkaessa ja työsuhde kestää vähintään 2 kuukautta.   Liikkuvuusavustusta saa sekä työmatka- että muuttokuluihin Liikkuvuusavustuksella kannustetaan […]

Lomautettujen määrä pysyi korkeana

Maaliskuussa ansiopäivärahaa sai Avoimesta työttömyyskassasta 13 prosenttia kaikista kassan jäsenistä. Viime vuoden maaliskuuhun verrattuna saajia oli nyt 23,1 prosenttia enemmän. Lomautusajan päivärahan saajien osuus kaikista ansiopäivärahan saajista oli maaliskuussa edelleen korkea. Omavastuupäivien määrän kasvu näkyy maksetuissa etuuspäivissä.   Avoimesta työttömyyskassasta sai maaliskuussa ansiopäivärahaa 32 216 jäsentä. Saajamäärä oli 23,1 prosenttia suurempi kuin viime vuoden maaliskuussa, […]

Ennakkoilmoittautuminen kassan kokoukseen

A-kassa, kuvituskuva, avoin työttömyyskassa

Avoimen työttömyyskassan kassan kokous järjestetään 30.5.2024 kello 13.00 A-kassan toimitiloissa. Kokousjärjestelyiden suunnittelua varten, pyydämme kokoukseen osallistuvia ennakkoilmoittautumaan tulevaan kassan kokoukseen alla olevasta linkistä 26.4.2024 mennessä. Kokousosallistuja vastaa itse mahdollisista matkustus- ym. kustannuksista. Kokouksesta ei makseta kokouspalkkiota. Tarkemmat tiedot kokouksen järjestämistavasta ilmoitetaan varsinaisessa kokouskutsussa, joka julkaistaan viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta. Ennakkoilmoittautumislinkki

Lapsikorotus poistuu huhtikuussa

1.4.2024 astuu voimaan hallituksen lakimuutos, joka poistaa lapsikorotukset kokonaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että huhtikuun alusta eteenpäin maksettaviin työttömyysetuuksiin ei enää tule ollenkaan lapsikorotusta. Lapsikorotuksen poistuminen laskee työttömyyspäivärahan määrää noin 125–240 euroa/kuukaudessa.   Työttömyysturvan lapsikorotukseen tehtiin vuonna 2023 ylimääräinen korotus, joka poistui 1.1.2024. Ylimääräisen korotuksen poistumisen vuoksi lapsikorotuksen määrä laskee 25–48 euroa kuukaudessa lasten määrän […]

Suojaosa poistuu huhtikuussa

A-kassa, kuvituskuva

Työttömyysturvan suojaosa tarkoittaa rahamäärää, jonka työtön saa ansaita ilman, että se vaikuttaa ansiopäivärahan määrään. Huhtikuun alussa tulee voimaan hallituksen lakimuutos, joka poistaa suojaosan kokonaan.   Suojaosa otettiin käyttöön vuoden 2014 alusta ja se on ollut siitä lähtien osa-aikatyössä enintään 300 euroa kuukaudessa sovittelujakson aikana tai 279 euroa neljän peräkkäisen kalenteriviikon sovittelujakson aikana. Suojaosa vähennetään ennakonpidätyksen […]

Omaishoidon tuen vaikutus ansiosidonnaiseen päivärahaan

A-kassa, kuvituskuva

Omaishoitajana ollessa on mahdollista saada työttömyysetuutta, mikäli osoittaa olevansa työkykyinen ja on työmarkkinoiden käytettävissä eli on valmis ottamaan vastaan kokoaikatyötä.   Jos olet omaishoitaja ja joudut työttömäksi tai sinut lomautetaan, ilmoittaudu heti työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon. Kerro olevasi omaishoitaja, jotta TE-toimistossa voidaan selvittää omaishoidon vaikutus työttömyysetuuden saamiseen. Voit saada omaishoitajana ansiosidonnaista päivärahaa, jos pystyt osoittamaan olevasi […]

A-kassaan uusi kassanjohtaja toukokuun alussa

A-kassa, kuvituskuva, avoin työttömyyskassa

Avoimen työttömyyskassan nykyisen kassanjohtajan Irene Niskasen siirtyessä eläkkeelle hänen seuraajakseen on nimitetty oikeustieteen kandidaatti Sami Aapro. Hän siirtyy tehtävään toukokuun alussa Opetus ja tiede -työttömyyskassan lakiasiainpäällikön paikalta. Aaprolla on laaja kokemus työttömyyskassoissa työskentelystä vuodesta 2001 lähtien muun muassa noin kymmenen vuoden jakso kassanjohtajana.

Jäsenkysely työttömyysturvan leikkausten vaikutuksista

A-kassa, kuvituskuva

Avoin työttömyyskassa kysyi helmikuussa jäseniltään, millaisia vaikutuksia työttömyysturvaan jo tehdyillä ja tulossa olevilla leikkauksilla on ollut tai tulee olemaan heidän talouteensa, työllistymiseensä ja arkeensa. Kyselyyn vastasi 812 jäsentä. Vastaajista 60 prosenttia arvioi, että työttömyysturvan muutoksilla on jo ollut tai tulee olemaan vaikutusta omaan talouteen. Valtaosalla vaikutusta arvioitiin olevan 200– yli 400 euroa kuukaudessa.   Leikkauksilla […]

Alle 25-vuotias: muista hakea opintoihin

A-kassa, kuvituskuva

Kevään yhteishaku perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin on käynnissä. Saadakseen ansiopäivärahaa työttömyyden ajalta alle 25-vuotiaan nuoren tulee hakea vähintään kahta opiskelupaikkaa syksyllä alkaviin opintoihin, jos hänellä ei ole tarvittavaa koulutusta. Ansiopäivärahan saamisen ehtoihin alle 25-vuotiaille kuuluu velvollisuus hakea vähintään kahta opiskelupaikkaa. Koulutusta ei kuitenkaan tarvitse välttämättä hakea yhteishaussa, mutta sen tulee johtaa tutkintoon. Pitääkö minun hakea opiskelupaikkoja? Jos […]