Kuulutus

Suomen Elintarviketyöläisten Työttömyyskassa ja Avoin työttömyyskassa A-kassa ovat kassan kokouksissaan 22.5.2023 ja 26.5.2023 hyväksyneet sopimuksen Suomen Elintarviketyöläisten Työttömyyskassan sulautumisesta Avoin työttömyyskassa A-kassaan 1.1.2024 lukien. Edellä mainitut työttömyyskassat ovat työttömyyskassalain (603/84) 55 §:n edellyttämällä tavalla hakeneet Finanssivalvonnan suostumusta sulautumissopimukselle. Finanssivalvonta kehottaa niitä, jotka tahtovat tehdä muistutuksia hakemusta vastaan, esittämään ne kirjallisesti Finanssivalvonnalle viimeistään 7.7.2023. Hakemusasiakirjat ovat […]

Suomen Elintarviketyöläisten Työttömyyskassa sulautuu A-kassaan

Suomen Elintarviketyöläisten Työttömyyskassa sulautuu Avoimeen työttömyyskassaan ensi vuoden alussa. Päätös sulautumisesta hyväksyttiin Avoimen työttömyyskassan kassan kokouksessa 26.5.2023. Suomen Elintarviketyöläisten Työttömyyskassan edustajisto teki myönteisen sulautumispäätöksen kokouksessaan 22.5.2023. Sulautumisen on määrä tapahtua 1.1.2024 alkaen. A-kassa on yli 228 000 jäsenellään Suomen kolmanneksi suurin työttömyyskassa. Sulautumisen myötä A-kassaan siirtyy 17 220 jäsentä. Kassojen sulautuminen ei edellytä tässä vaiheessa […]

Oletko jo ottanut käyttöön eAsioinnin sähköiset päätökset ja maksuilmoitukset?

Tilaamalla eAsioinnista sähköisen päätöksen saat välittömästi sen katseltavaksesi, kun hakemus on käsitelty ja päätös ansiopäivärahasta annettu. Päätöstä ei tällöin enää lähetetä postitse. Myös maksuilmoitus on mahdollista tilata tekstiviesti-ilmoituksena. Kun tilaat sähköisen päätöksen, sinulle lähtee tieto annetusta päätöksestä joko tekstiviestillä tai sähköpostitse. Saat tiedon tekstiviestillä, jos olet valinnut maksuilmoitusten toimitustavaksi tekstiviestin. Muussa tapauksessa saat tiedon sähköpostilla. […]

Alle 25-vuotias: muista hakea opintoihin

Kuvassa opiskelija katsoo kännykkää ja etsii opiskelupaikkavaihtoehtoja

Kevään yhteishaku perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin käynnistyi tiistaina 21.2. Saadakseen ansiopäivärahaa työttömyyden ajalta alle 25-vuotiaan nuoren tulee hakea vähintään kahta opiskelupaikkaa syksyllä alkaviin opintoihin, jos hänellä ei ole tarvittavaa koulutusta. Ansiopäivärahan saamisen ehtoihin alle 25-vuotiaille kuuluu velvollisuus hakea vähintään kahta opiskelupaikkaa. Koulutusta ei kuitenkaan tarvitse välttämättä hakea yhteishaussa, mutta sen tulee johtaa tutkintoon. Pitääkö minun hakea […]

Ansiopäivärahan saajien määrän nousutrendi jatkui helmikuussa

Helmikuussa A-kassasta maksettiin ansiopäivärahaa noin tuhannelle jäsenelle enemmän kuin tammikuussa, eli vuoden alusta alkanut nousutrendi jatkuu. Saajamäärän nousu on kulkenut samansuuntaisesti viime vuoden tilanteen kanssa, joten maaliskuussa voitaneen odottaa vielä nousua, jonka jälkeen saajamäärä lähtee laskemaan kesää kohti mentäessä. Kassa maksoi helmikuussa ansiopäivärahaa 22 502 jäsenelle, mikä on 9,9 prosenttia kaikista A-kassan jäsenistä. Ansiopäivärahan saajista […]

Kuljetusalan lakko voi vaikuttaa postitse toimitettaviin hakemuksiin

Keskiviikkona 16.2. alkanut kuljetusalan lakko voi hidastaa postin kulkua, mikä saattaa hidastaa postitse lähetettävien hakemusten saapumista kassaan ja viivästyttää näin käsittelyä.  Postin arvion mukaan lakon takia kirjeposti saattaa viivästyä jopa yli viikon verran. Viivästykset saattavat näin ollen pidentää kassalle postitse lähetettävien hakemusten, liitteiden ja lisäselvitysten käsittelyaikaa. Myös kassasta postitse jäsenille lähetettävien päätösten ja lisäselvityspyyntöjen saapuminen […]

53 % Avoimen työttömyyskassan jäsenistä piti työtilannettaan lupaavana – tammikuussa ansiopäivärahaa hakeneiden määrä kuitenkin kasvoi

Tammikuussa A-kassaan saapui reilusti enemmän ansiopäivärahahakemuksia kuin joulukuussa. Tammikuun hakemusmäärä oli 35 353, kun joulukuussa vastaava luku oli 17 750. Ansiopäivärahan saajia oli 3 574 enemmän, kuin joulukuussa. Tammikuun jäsenkyselyn mukaan 53 % piti työtilannettaan lupaavana. Ansiopäivärahahakemuksia saapui Avoimeen työttömyyskassaan tammikuussa yhteensä 35 353 kappaletta, joka on 17 603 hakemusta enemmän kuin joulukuussa. Viime vuoden […]

Elintarviketyöläisten työttömyyskassa neuvottelee sulautumisesta Avoimeen työttömyyskassaan

Suomen Elintarviketyöläisten Työttömyyskassa on aloittanut sulautumisneuvottelut Avoimen työttömyyskassan eli A-kassan kanssa. Tavoitteena on, että elintarviketyöläisten työttömyyskassa sulautuu A-kassaan vuoden 2024 alussa. Päätökset sulautumisesta tehdään kummankin työttömyyskassan kokouksissa kevään aikana. Sulautumishankkeella haetaan leveämpiä harteita, joilla pystytään vastaamaan työttömyyskassoihin kohdistuviin lisääntyviin velvoitteisiin. – Sulautumalla osaksi isompaa työttömyyskassaa, pystymme jatkossakin tuottamaan jäsenillemme laadukkaat työttömyyskassapalvelut kustannustehokkaasti, Suomen Elintarviketyöläisten työttömyyskassan […]

A-kassan joulukuun tilastokooste

Joulukuussa A-kassaan saapui vähemmän ansiopäivärahahakemuksia kuin edellisenä kuukautena. Hakemusten määrä oli myös pienempi, kuin edellisvuoden joulukuussa. A-kassa seuraa kuukausittain jäsentensä työttömyystilannetta. Ansiopäivärahahakemuksia saapui Avoimeen työttömyyskassaan joulukuussa yhteensä 15 323 kappaletta, joka on 2 969 hakemusta vähemmän kuin marraskuussa. Viime vuoden joulukuuhun verrattuna hakemuksia oli nyt 1 240 kappaletta vähemmän. Koko vuoden hakemusten määrä jäi 23 […]

Jatkohakemusten maksamisessa viivettä

Huomiosymboli: Ympyrän keskellä huutomerkki.

Teknisten ongelmien vuoksi viikonloppuna lähetettyjen jatkohakemusten maksamisessa voi olla hieman viivettä. Tavallisesti jatkohakemuksen ajalta päiväraha maksetaan aikaisintaan hakemuksen saapumista seuraavana arkipäivänä, nyt tähän voi tulla vähintään päivän viivästys. Pyrimme siihen, että päivärahat ovat maksussa mahdollisimman pian. Kun päivärahat lähtevät maksuun, saat siitä maksuilmoituksen tavalliseen tapaan. Pahoittelemme mahdollisesta viiveestä aiheutunutta haittaa.