A-kassan logo, vihreä

Ajankohtaista

Lue myös nämä uutiset

Mikä on liikkuvuusavustus?

Liikkuvuusavustus, Uutiset

15.4.2024

Liikkuvuusavustus on etuus, jota työtön voi hakea työttömyyskassalta, kun hän on vastaanottanut työpaikan tai aloittaa työpaikan saamisen edellytyksenä olevan rekrytointikoulutuksen. Edellytyksenä avustuksen saamiselle on, että työmatka päivässä kestää vähintään 3 tuntia, ja osa-aikatyössä vähintään 2 tuntia työn tai koulutuksen alkaessa ja työsuhde kestää vähintään 2 kuukautta.

 

Liikkuvuusavustusta saa sekä työmatka- että muuttokuluihin

Liikkuvuusavustuksella kannustetaan ottamaan vastaan työpaikka oman työssäkäyntialueen ulkopuolelta. Kokoaikatyössä työmatkan keston on oltava yli kolme tuntia päivässä ja osa-aikatyössä yli kaksi tuntia päivässä (meno-paluu vaihtoaikoineen). Matka-aika arvioidaan nopeimman käytössä olevan kulkuvälineen mukaan. Jos työmatka on yhteen suuntaan yli 200 kilometriä, liikkuvuusavustukseen maksetaan lisäksi korotusosa.

 

Edellytykset liikkuvuusavustuksen saamiseksi

Kuten muidenkin etuuksien kohdalla, tietyt edellytykset on täytettävä liikkuvuusavustuksen saamiseksi. Liikkuvuusavustusta voidaan maksaa, kun hakija on saanut työttömyysetuutta välittömästi ennen työsuhteen tai koulutuksen alkamista. Liikkuvuusavustusta voidaan kuitenkin erityisistä syistä maksaa myös, vaikka hakija ei ole saanut työttömyysetuutta ennen työsuhteen tai koulutuksen alkamista. Tällaisia syitä ovat:

  • korvaukseton määräaika eli karenssi
  • alle 25-vuotiasta koskeva ammatilliseen koulutukseen liittyvä rajoite
  • työssäolovelvoite
  • ansiopäivärahan omavastuuaika

 

Muut ehdot liikkuvuusavustuksen saamiselle ovat, että vastaanotettu työ tai koulutus kestää vähintään kaksi kuukautta ja että avustusta on hakenut kolmen kuukauden kuluessa työsuhteen tai koulutuksen alkamisesta. Se, miten kauan liikkuvuusavustusta maksetaan, riippuu työsuhteen pituudesta.

 

Liikkuvuusavustuksen määrä

Liikkuvuusavustus on peruspäivärahan suuruinen eli 37,21 €/pv vuonna 2024. Yli 200 km:n pituisesta työmatkasta maksettava korotusosa on 5,29 €/pv. Avustusta maksetaan kokoaikatyössä avustusjakson aikana viideltä päivältä viikossa. Osa-aikatyössä työaika on korkeintaan 80 % kokoaikatyön työajasta ja avustusta maksetaan tehdyiltä työpäiviltä. Avustuksessa ei ole omavastuuaikaa, vaan sitä maksetaan heti työsuhteen tai koulutuksen alkamisesta lukien. Avustusta ei makseta niiltä päiviltä, kun työnteko ja palkanmaksu ovat keskeytyneet. Liikkuvuusavustus on muiden etuuksien tapaan veronalaista tuloa.

Esimerkki: Liikkuvuusavustus viikon ajalta (5 pv), kun työmatka yli 200 km

 

Liikkuvuusavustuksen hakeminen ja maksaminen

Liikkuvuusavustusta on helpointa ja nopeinta hakea A-kassan eAsioinnissa. Täytetyn lomakkeen voi toki myös halutessaan toimittaa postitse. Liikkuvuusavustushakemus tulee toimittaa työttömyyskassaan viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työn tai koulutuksen alkamisesta. Hakemukseen tulee liittää kopio työsopimuksesta.

Liikkuvuusavustus maksetaan hakijalle neljän viikon jaksoissa, mutta ensimmäisen maksun voi kuitenkin saada jo kahden viikon ajalta. Avustuksen hakemista helpotta se, että hakemus tarvitsee tehdä vain kerran, sillä liikkuvuusavustus maksetaan koko avustusjaksolta yhden hakemuksen perusteella.

 

Lisää tietoa liikkuvuusavustuksesta