A-kassan logo, vihreä

Ajankohtaista

Lue myös nämä uutiset

Mitä ovat lomapalkka, lomaraha ja lomakorvaus?

Uutiset

24.6.2024

Lomapalkasta, lomarahasta ja lomakorvauksesta puhutaan usein ikään kuin ne olisivat toistensa synonyymejä. Näin ei kuitenkaan ole, vaan kyse on eri asioista, joita ei pidä sekoittaa keskenään. Lomapalkka ja lomakorvaus perustuvat lakiin, kun taas lomarahan maksaminen perustuu joko työehtosopimukseen, työpaikalla noudatettuun käytäntöön tai työsopimukseen. Nämä kolme loma-asiaa otetaan myös eri tavoin huomioon ansiopäivärahaa määriteltäessä.

 

Lomapalkka

Lomapalkassa on kyse loma-ajalta maksettavasta palkasta. Se on siis vuosiloma-ajalta maksettavaa vakiintunutta palkkatuloa, joka otetaan huomioon päivärahan määrää laskettaessa. Lomapalkan lisäksi loman ajalta ei tavallisesti makseta muuta palkkaa. Sen laskemisesta ja maksamisajankohdasta on yleensä sovittu tarkemmin eri alojen työehtosopimuksissa. Kokoaikatyön vuosiloma-ajalta ei ole oikeutta päivärahaan, mutta osa-aikatyön vuosiloma-aika ei ole esteenä päivärahan maksamiselle. Osa-aikatyön lomapalkka otetaan huomioon soviteltavan päivärahan laskennassa.

 

Lomakorvaus

Lomakorvauksella tarkoitetaan korvausta, joka maksetaan työsuhteen päätyttyä tai työntekijän lähtiessä esimerkiksi asepalvelukseen. Lomakorvaus vaikuttaa ansiopäivärahaoikeuteen siten, että työsuhteen päättyessä pitämättömät vuosilomat jaksotetaan, mikä siirtää ansiopäivärahaoikeuden alkamisajankohtaa. Jaksottaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että kassa laskee, kuinka monen lomapäivän keskimääräistä palkkaa saamasi lomakorvaus työsuhteen päättyessä vastaa ja tältä ajalta sinulle ei makseta ansiopäivärahaa. Jaksotusaika kuluu maanantaista perjantaihin, viisi päivää viikossa.

 

Jaksotus koskee kokoaikaisia, yli kaksi viikkoa kestäneitä työsuhteita, jotka ovat päättyneet. Osa-aikaisesta työsuhteesta maksettuja lomakorvauksia ei jaksoteta, vaan ne sovitellaan, kun päivärahaa maksetaan.

 

Lomakorvauksen jaksotus ja omavastuuaika eivät kulu yhtä aikaa. Omavastuuaika alkaa vasta mahdollisen lomakorvauksen jaksotuksen jälkeen. Omavastuuaika on seitsemän päivää.

Lomakorvauksesta voi olla poikkeavia säännöksiä eri alojen työehtosopimuksissa.

 

Lue lisää lomakorvauksen jaksotuksesta

 

Lomaraha

Lomaraha tai niin sanottu lomaltapaluuraha on useimmissa työsuhteissa käytössä oleva lisäpalkkio, jonka suuruus on puolet loma-ajan palkasta. Lomarahan maksaminen ei perustu vuosilomalakiin vaan joko työehtosopimukseen, työpaikalla noudatettuun käytäntöön tai työsopimukseen. Eri työehtosopimusten säännökset lomarahasta voivat poiketa toisistaan. Työntekijällä ei siis ole automaattisesti ilman eri sopimusta oikeutta lomarahaan. Kokoaikatyöstä maksettu lomaraha ei ole vakiintunutta palkkatuloa eikä sitä näin ollen oteta huomioon päivärahan määrää laskettaessa. Sitä ei myöskään jaksoteta eikä sovitella. Sen sijaan osa-aikatyöstä määräytyvä lomaraha otetaan huomioon soviteltavaa päivärahaa maksettaessa.