A-kassan logo, vihreä

Ajankohtaista

Lue myös nämä uutiset

Kuvassa henkilö merkitsee kalenteriin kynällä. Kädessä on laskin ja pöydällä kahvikuppi ja silmälasit.
Lomakorvauksen jaksotus 2024

Uutiset

23.1.2024

Lomakorvauksen yhteydessä jaksottamisella tarkoitetaan sitä, että kassa laskee, kuinka monen lomapäivän palkkaa saamasi lomakorvaus työsuhteen päättyessä vastaa ja tältä ajalta sinulle ei makseta ansiopäivärahaa. Käytännössä jaksotus siis siirtää ansiopäivärahaoikeuden alkamista.

 

Yhden kuukauden pitämätön loma tarkoittaa sitä, että ansiopäivärahan maksaminen siirtyy työttömyyden alussa noin yhdellä kuukaudella. Keskimääräisellä päivärahan suuruudella leikkaus bruttona on 1 600 euroa.

 

Jaksotus koskee kokoaikaisia, yli kaksi viikkoa kestäneitä työsuhteita, jotka ovat päättyneet. Osa-aikaisesta työsuhteesta maksettuja lomakorvauksia ei jaksoteta, vaan ne sovitellaan, kun päivärahaa maksetaan.

 

Työsuhteen päättyessä pitämättömät vuosilomat siirtävät siis ansiopäivärahaoikeuden alkua niin monella päivällä, kuinka monen lomapäivän keskimääräistä palkkaa maksettu lomakorvaus vastaa. Jaksotusaika kuluu maanantaista perjantaihin, viisi päivää viikossa.

 

Lomakorvausta ei jaksoteta lomautustilanteissa, koska silloin työsuhde ei pääty kokonaan.

 

Lomakorvauksen jaksotus ja omavastuuaika eivät kulu yhtä aikaa. Omavastuuaika alkaa vasta mahdollisen lomakorvauksen jaksotuksen jälkeen. Omavastuuaika on seitsemän päivää.

 

Vuoden alussa voimaan tullutta lakia sovelletaan vuosilomakorvaukseen, joka maksetaan 1.1.2024 tai sen jälkeen päättyneen työsuhteen perusteella.

 

 

 

Lue lisää: Ansiopäiväraha