A-kassan logo, vihreä

Ajankohtaista

Lue myös nämä uutiset

Ruohonleikkaus kesäisellä pihalla
Mitä nuoren tulee pitää mielessä, kun kesätyö päättyy?

Ansiopäiväraha, Opiskelu, Uutiset

31.7.2023

Jos olet liittynyt kesätyösi aikana työttömyyskassan jäseneksi, on hyvä muistaa, että kassan jäsenyyttä kannattaa jatkaa, vaikka työ päättyy. Oikeuden ansiopäivärahaan voit kerryttää lyhyilläkin työsuhteilla. Työn ei tarvitse olla yhtäjaksoista, mutta vain kassan jäsenenä voit ansaita oikeuden ansiosidonnaiseen päivärahaan.

 

Ansiopäivärahan maksaminen edellyttää 26 viikon eli noin kuuden kuukauden työskentelyä. Oikeus voi kertyä työttömyyttäsi edeltävältä 28 kuukauden ajalta. Jos olet esimerkiksi opiskelemassa, sairaana, armeijassa, siviilipalveluksessa tai hoitanut enintään 3-vuotiasta lasta, pidentävät tällaiset jaksot tätä tarkasteluaikaa. Pisimmillään mukaan voidaan laskea työviikkoja 9 vuoden ja 4 kuukauden ajalta.
Työssäoloehtosi kertyy sellaisilta kalenteriviikoilta, joina työtä on ollut vähintään 18 tuntia. Palkan pitää olla työehtosopimuksen mukainen, ja jos sellaista ei ole alalla, kokoaikatyön palkan on oltava vähintään 1 331 euroa kuukaudessa vuonna 2023.

 

Jos kesätöiden jälkeen jäätkin työttömäksi

Jos kesätyöt loppuvat eikä uutta työpaikkaa tai opiskelupaikkaa ole tiedossa, ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon heti, kun työsi on loppunut. Voit myös varmistaa työttömyyskassastasi, onko sinulle kertynyt oikeus ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan. Jos työttömyyskassan työssäolo- sekä jäsenyysehto (noin 6kk) täyttyvät, voit hakea ansiosidonnaista päivärahaa työttömyyskassastasi. Muussa tapauksessa päivärahaa haetaan Kelasta.

 

Miksi työtodistus on tärkeä?

Työsuhteen päättyessä työnantaja on velvollinen antamaan kesätyöntekijälle työtodistuksen. Työtodistukseen voit pyytää myös arvion työtaidoistasi. Työtodistus on tarpeellinen, kun haet uutta työpaikkaa, sillä se kertoo työkokemuksestasi. Työtodistus on tärkeä myös, jos jäät työttömäksi ja haet työttömyysturvaa. Todistuksella voit osoittaa työn olleen määräaikainen kesätyö.

Työn tekemisestä laaditaan yleensä kirjallinen työsopimus. Myös suullinen sopimus on yhtä pätevä, mutta vain kirjallisella työsopimuksella voit todistaa, minkälaisesta työstä on ollut kysymys.

 

Mikä on loppupalkka?

Työn päättyessä maksetaan työntekijän viimeiset ansiot työsuhteen ajalta. Loppupalkassa maksetaan kaikki maksattomat palkat lisineen sekä lomakorvaukset pitämättömistä lomapäivistä, jotka olet ansainnut kesätyön aikana. Joillakin aloilla maksetaan myös lomarahaa.

Ansiopäivärahan määrää laskettaessa huomioidaan myös loma-ajan palkka, jos olet lomasi pitänyt. Lomarahaa ja lomakorvausta ei huomioida laskennassa.

 

Alle 25-vuotiaana on haettava opiskelupaikkaa

Jos olet alle 25-vuotias työtön eikä sinulla ole ammatillista koulutusta, sinun tulee hakea opiskelupaikkaa. Jos et hae koulutukseen, kieltäydyt siitä tai keskeytät sen, voit menettää oikeutesi työttömyysetuuteen toistaiseksi. Oikeutesi työttömyysetuuteen palautuu, kun olet suorittanut ammatillisen tutkinnon, olet ollut vähintään 21 kalenteriviikkoa työssäoloehtoon luettavassa työssä (18 h/vko), osallistunut työllistymistä edistäviin palveluihin, olet opiskellut päätoimisesti, työllistynyt päätoimisesti yrittäjänä tai täytät 25 vuotta. Työ- ja elinkeinotoimisto tutkii nämä opiskeluasiat ja niihin liittyvät seikat. Muista aina ilmoittaa opinnoistasi heille, kun olet työnhakijana.

 

Tietoa opiskelusta ansiopäivärahalla

 

Halutessasi lisätietoja löydät:
Kela Henkilöasiakkaat | Kela
TE-toimisto Työmarkkinatori (tyomarkkinatori.fi)