A-kassan logo, vihreä

Aktuella nyheter

Läs även dessa

Ruohonleikkaus kesäisellä pihalla
Vad ska unga tänka på när sommarjobbet tar slut?

Inkomstrelaterad dagpenning, Nyheter, Studier

31.7.2023

Om du blivit medlem i arbetslöshetskassan under ditt sommarjobb, är det bra att komma ihåg att det lönar sig att fortsätta medlemskapet även om arbetet tar slut. Du kan tjäna in rätten till inkomstrelaterad dagpenning även med kortvariga anställningsförhållanden. Arbetet behöver inte vara oavbrutet, men bara som kassamedlem kan du tjäna in rätt till inkomstrelaterad dagpenning.

Förutsättningen för utbetalning inkomstrelaterad dagpenning är att du arbetat i 26 veckor, dvs. cirka sex månader. Rätten kan intjänas under de 28 månader som föregår din arbetslöshet. Om du till exempel studerar, är sjuk, utför din militärtjänstgöring, civiltjänstgöring eller tar hand om ett högst 3 år gammalt barn, förlänger sådana perioder denna period. Som längst kan arbetsveckor under en period av 9 år och 4 månader räknas med.

Ditt arbetsvillkor intjänas för sådana kalenderveckor då du har arbetat minst 18 timmar. Lönen ska vara förenlig med kollektivavtalet, och om branschen inte har något sådant, ska lönen för heltidsarbete vara minst 1 331 euro per månad år 2023.

 

Om du blir arbetslös efter ditt sommarjobb

Om ditt sommarjobb tar slut och du inte får ett nytt arbete eller studieplats, anmäl dig som arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån genast när ditt arbete har slutat. Du kan också kontrollera med din arbetslöshetskassa om du har intjänat rätt till inkomstrelaterat utkomstskydd för arbetslösa. Om du uppfyller arbetslöshetskassans arbetsvillkor och medlemsvillkor (cirka 6 månader), kan du ansöka om inkomstrelaterad dagpenning från din arbetslöshetskassa. I annat fall ansöker du om dagpenning hos FPA.

 

Varför är arbetsintyget viktigt?

När anställningsförhållandet upphör är arbetsgivaren skyldig att ge sommarjobbaren ett arbetsintyg.  Du kan också begära en bedömning av dina arbetsfärdigheter på arbetsintyget. Arbetsintyget behövs när du söker nytt arbete, eftersom det berättar om din arbetserfarenhet. Ett arbetsintyg är också viktigt om du blir arbetslös och ansöker om utkomstskydd för arbetslösa. Med intyget kan du bevisa att arbetet varit ett tidsbestämt sommarjobb.

Ett skriftligt arbetsavtal upprättas vanligtvis för utförandet av arbetet. Ett muntligt kontrakt är också lika giltigt, men endast med ett skriftligt arbetsavtal kan du bevisa vad det var för arbete.

 

Vad är slutlön för något?

När arbetet slutar betalas arbetstagarens sista inkomster under anställningsförhållandet. I slutlönen betalas alla obetalda löner med tillägg samt semesterersättning för ej uttagna semesterdagar, vilka du har tjänat in under ditt sommarjobb. I vissa branscher betalas också semesterpenning.

Vid beräkningen av beloppet på inkomstrelaterad dagpenning beaktas också semesterlönen om du har tagit ut semestern. Semesterpenning och semesterersättning beaktas inte i beräkningen.

 

Om du är under 25 år måste du söka studieplats

Om du är under 25 år och arbetslös samt saknar yrkesutbildning, bör du söka studieplats. Om du inte söker till, vägrar eller avbryter utbildningen kan du förlora din rätt till arbetslöshetsförmån tills vidare. Din rätt till arbetslöshetsförmån återställs när du har avlagt yrkesexamen, arbetat minst 21 kalenderveckor i ett arbete som räknas in i arbetsvillkoret (18 timmar/vecka), deltagit i sysselsättningsfrämjande service, studerat på heltid, fått heltidsarbete som företagare eller fyllt 25 år. Arbets- och näringsbyrån utreder dessa studieärenden och de ärenden som hör till dem. Kom alltid ihåg att informera dem om dina studier när du söker jobb.

 

Information om studier med inkomstrelaterad dagpenning

 

Du hittar mer information på:

FPA Privatpersoner | FPA

Arbets- och näringsbyrån Jobbmarknaden (jobbmarknaden.fi)