Liikkuvuusavustus

Liikkuvuusavustuksen tarkoituksena on kannustaa työn vastaanottamiseen kauempaakin kotoa. Liikkuvuusavustus korvaa työmatka- ja muuttokuluja, jos vastaanotat työn tai työn edellytyksenä olevan koulutuspaikan, ja työmatkasi on pitkä.

Olenko oikeutettu liikkuvuusavustukseen?

Sinulla voi olla oikeus liikkuvuusavustukseen, jos vastaanotat työttömänä kokoaikatyön, jonka edestakainen työmatka on yli kolme tuntia tai osa-aikatyön, jonka edestakainen työmatka on yli kaksi tuntia. Liikkuvuusavustusta voidaan maksaa myös, jos aloitat koulutuksen, joka on edellytyksenä työsuhteen syntymiselle. Työsuhteen tulee kestää vähintään kaksi kuukautta, jotta oikeus liikkuvuusavustukseen syntyy. Lue edellytyksistä tarkemmin täältä.

Mikä on liikkuvuusavustukseni määrä?

Liikkuvuusavustus on peruspäivärahan suuruinen, 37,21 euroa päivässä ajalla 1.1.–31.12.2023. Avustus on veronalaista tuloa.

Voit saada liikkuvuusavustukseen lapsikorotuksen. Sen suuruus on vuonna 2023 yhdestä alle 18-vuotiaasta huollettavasta lapsesta 7,01 euroa, kahdesta lapsesta 10,29 euroa ja kolmesta tai useammasta lapsesta 13,26 euroa päivässä.

Jos työmatkasi tai matkasi koulutuspaikkaan on yhteen suuntaan yli 200 kilometriä, liikkuvuusavustus voidaan maksaa korotettuna. Korotusosa on 5,08 euroa päivässä ajalla 1.8.–31.12.2022.