A-kassan logo, vihreä

Ajankohtaista

Lue myös nämä uutiset

53 % Avoimen työttömyyskassan jäsenistä piti työtilannettaan lupaavana – tammikuussa ansiopäivärahaa hakeneiden määrä kuitenkin kasvoi

Uutiset

8.2.2023

Tammikuussa A-kassaan saapui reilusti enemmän ansiopäivärahahakemuksia kuin joulukuussa. Tammikuun hakemusmäärä oli 35 353, kun joulukuussa vastaava luku oli 17 750. Ansiopäivärahan saajia oli 3 574 enemmän, kuin joulukuussa. Tammikuun jäsenkyselyn mukaan 53 % piti työtilannettaan lupaavana.

Ansiopäivärahahakemuksia saapui Avoimeen työttömyyskassaan tammikuussa yhteensä 35 353 kappaletta, joka on 17 603 hakemusta enemmän kuin joulukuussa. Viime vuoden tammikuuhun verrattuna hakemuksia oli nyt noin 2 % vähemmän. Vuoden 2022 vertailuluvut ovat Avoimen työttömyyskassan ja Kuljetusalan työttömyyskassan yhteenlaskettuja lukuja. Kuljetusalan työttömyyskassa sulautui vuodenvaihteessa A-kassaan. Kassan jäsenmäärä on nyt 228 020 eli kokonaisuudessaan jäsenmäärä nousi viime vuodesta noin 30 000 jäsenellä.

Kassa maksoi ansiopäivärahaa tammikuun aikana 21 466 jäsenelle, joka on 9,4 prosenttia kaikista A-kassan jäsenistä. Yleinen työttömyysaste oli 2022 joulukuussa 6,8 %.

Lomautettuja oli tammikuussa 6 650, joka on 31 prosenttia kaikista päivärahan saajista. Lomautettujen osuus kasvoi reilusti joulukuusta, jolloin 4 223 lomautetulle jäsenelle maksettiin päivärahaa. Soviteltua päivärahaa maksettiin 3 337 jäsenelle, joka on 15,5 prosenttia kaikista saajista.

Keskimääräinen työttömyysjakso oli tammikuussa 21,5 päivää, joka on lähes sama, kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana. Joulukuuhun verrattuna työttömyysjaksot pidentyivät 2,8 päivällä. A-kassa seuraa kuukausittain jäsentensä työttömyystilannetta.

Maksoimme tammikuussa ansiopäivärahoja 34,4 miljoonaa euroa, joka on 1,1 miljoonaa euroa (-3,1 %) vähemmän kuin edellisvuoden tammikuussa.

Kysyimme jäseniltämme tammikuussa miltä heidän kuluvan vuoden työtilanne näyttää. 53 % arvioi työtilanteen näyttävän lupaavalta. 17 % koki työtilanteen huolestuttavana ja 9 % työt ovat loppumassa tai lomautus tulossa. Vastaajista 21 % oli nyt työttömänä. Kyselyyn vastasi yhteensä 3 780 A-kassan jäsentä.

Lue koko tammikuun tilastokooste täältä.