A-kassan logo, vihreä

Aktuella nyheter

Läs även dessa

53 % av medlemmarna i Öppna arbetslöshetskassan ansåg sin anställningssituation som lovande - i januari ökade dock antalet som sökte dagpenning

Nyheter

8.2.2023

I januari fick A-kassan betydligt fler ansökningar om dagpenning än i december. Antalet ansökningar i januari var 35 353 medan motsvarande antal i december var 17 750. Det var 3 574 fler som fick dagpenning än i december. Enligt den medlemsundersökning som gjordes i januari ansåg dock 53 % sin arbetssituation som lovande.

Totalt kom det in 35 353 ansökningar om dagpenning till Öppna arbetslöshetskassan i januari, vilket är 17 603 fler ansökningar än i december. Jämfört med januari förra året var det cirka 2 % färre ansökningar. Jämförelsesiffrorna för 2022 är de kombinerade siffrorna för A-kassan och Transportbranschens arbetslöshetskassa. Vid årsskiftet fusionerades Transportbranschens Arbetslöshetskassa med A-kassan. Antalet medlemmar i A-kassan är nu 228 020, vilket innebär att det totala antalet medlemmar ökade från förra året med cirka 30 000 medlemmar.

A-kassan utbetalade dagpenning till 21 466 medlemmar under januari, vilket är 9,4 procent av samtliga A-kassamedlemmar. Den allmänna arbetslösheten i december 2022 var 6,8 %.

Det var 6 650 permitterade i januari, vilket utgör 31 procent av alla dagpenningsberättigade medlemmar. Andelen permitterade ökade avsevärt från december, då 4 223 permitterade medlemmar fick dagpenning. Den avtalade dagpenningen betalades ut till 3 337 medlemmar, vilket är 15,5 procent av alla mottagare.

Arbetslöshetsperioden var i genomsnitt 21,5 dagar i januari, vilket är nästan densamma som vid samma tidpunkt förra året. Jämfört med december förlängdes arbetslöshetsperioderna med 2,8 dagar. A-kassan följer upp sina medlemmars arbetslöshetssituation varje månad.

I januari betalade vi 34,4 miljoner euro i dagpenning, vilket är 1,1 miljoner euro (-3,1 %) mindre än i januari föregående år.

Vi frågade våra medlemmar i januari hur deras arbetssituation ser ut under innevarande år. 53 % bedömer att arbetssituationen ser lovande ut. 17 % tyckte att arbetssituationen var oroande och 9 % av dem kommer arbetsförhållandet antingen att upphöra eller så kommer de att bli permitterade. 21 % av de tillfrågade var arbetslösa för tillfället. Totalt svarade sammanlagt 3 780 av A-kassans medlemmar på enkäten.

Läs hela statistiksammanfattningen för januari här.