A-kassan logo, vihreä

Ajankohtaista

Lue myös nämä uutiset

A-kassa, kuvituskuva
Kaikkia työttömyyskassan maksamia etuuksia ei vielä tunneta hyvin

Uutiset

11.4.2023

Avoin työttömyyskassa kysyi jäseniltään, kuinka hyvin he tuntevat työttömyyskassan maksamia muita etuuksia ansiopäivärahan lisäksi. Kyselyyn vastasi 2 020 työttömyyskassan jäsentä. Työttömyyskassat maksavat ansiosidonnaisen päivärahan lisäksi liikkuvuusavustusta, vuorottelukorvausta sekä muutosturvarahaa, joista on taloudellista apua jäsenten erilaisiin tilanteisiin.

Vastaajista vain 5 % vastasi tuntevansa kaikki etuudet ja jopa 65 % piti muita etuuksia vieraina. Tutuin etuuksista oli vuorottelukorvaus, jonka tunsi 11 % vastaajista. Liikkuvuusavustuksen tunsi 9 % ja uusimman etuuden, muutosturvarahan, 10 % jäsenistä.

Kyselyn perusteella on selkeästi vielä parannettava työttömyyskassojen maksamien erilaisten etuuksien tunnettuutta, jotta jäsenet osaisivat hyödyntää niitä parhaalla mahdollisella tavalla.

Työttömyyskassasta apua erilaisiin tilanteisiin

Tyypillisesti ihmiset liittyvät työttömyyskassaan ansiosidonnaisen päivärahan takia, mutta kassasta voi olla apua myös muihin tilanteisiin. Liikkuvuusavustusta voi hakea, jos työttömänä työnhakijana on ottamassa vastaan työn, joka on pitkän matkan päässä. Liikkuvuusavustus korvaa matka- ja muuttokuluja ja tällä halutaan kannustaa ottamaan työ vastaan hieman pidemmänkin matkan päästä kotoa. Vuorottelukorvaus taas on etuus, jota saa vuorotteluvapaan ajalle.

Uusin työttömyyskassojen maksamista etuuksista on muutosturvaraha, jota on alettu maksamaan 1.1.2023. Muutosturvakokonaisuuteen kuuluu muutosturvakoulutus, sekä työttömyyskassan tai Kelan maksama muutosturvaraha, joka vastaa kuukauden palkkaa. Muutosturvan piiriin kuuluminen edellyttää, että henkilö on; irtisanottu tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä 1.1.2023 tai sen jälkeen, täyttänyt 55 vuotta irtisanomiseen mennessä, ollut irtisanomiseen mennessä saman työnantajan palveluksessa vähintään 5 vuotta ja 60 päivän kuluessa irtisanomisesta ilmoittautunut työnhakijaksi TE-toimistoon.

Ansiopäiväraha on edelleen ylivoimaisesti suurin Avoimen työttömyyskassan maksama etuus – 2022 kassa maksoi ansiopäivärahaa yli 45 000 hakijalle, kun taas vuorottelukorvausta sai 531 hakijaa ja liikkuvuusavustusta 329 hakijaa. Muutosturvarahan maksaminen alkoi vasta tammikuussa 2023, joten sen suosiota on vielä vaikea arvioida.