A-kassan logo, vihreä

Ajankohtaista

Lue myös nämä uutiset

Hallitus esittää ylimääräistä indeksikorotusta sosiaaliturvaetuuksiin

Uutiset

13.5.2022

Hallituksen esitys sosiaaliturvaetuuksien ylimääräisestä indeksikorotuksesta tarkoittaisi sitä, että muiden muassa ansiopäivärahan määrä nousisi elokuusta alkaen vuoden loppuun saakka. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2022 toiseen lisätalousarvioesitykseen, ja sen tavoitteena on turvata pienituloisten eläkkeensaajien lisäksi etuudensaajien maksukykyä kiihtyvän inflaation aikana. Etuuksien korotus koskisi aikaväliä 1.8.–31.12.2022. Pääsääntöisesti etuuksien indeksi tarkistetaan kalenterivuosittain.

Nyt esitetty ylimääräinen tarkistus korottaisi osaa kansaneläkeindeksiin sidotuista etuuksista, joihin kuuluvat muun muassa peruspäiväraha, peruspäivärahan korotusosa, työmarkkinatuen määrä, työmarkkinatuen korotusosan ja lapsikorotuksen määrä.

Työttömyyskassan maksamiin etuuksiin myös korotus

Peruspäivärahan korotus tarkoittaa käytännössä sitä, että myös työttömyyskassan maksama ansiopäivärahan määrä nousee. Ansiopäiväraha koostuu peruspäivärahan määrää vastaavasta perusosasta, palkkatulojen perusteella määräytyvästä ansio-osasta sekä mahdollisista korotusosista.

Lisäksi indeksitarkistus korottaisi vuorottelukorvauksen ja liikkuvuusavustuksen määrää, joita myös työttömyyskassa maksaa jäsenilleen.

Lue lisää:

Hallitus esittää sosiaaliturvaetuuksiin ylimääräistä indeksikorotusta vuodelle 2022 (stm.fi)