A-kassan logo, vihreä

Blogi

Lue myös nämä

Blogi

20.3.2024

- Irene Niskanen

Irenen profiilikuva
Ansioturvaa heikennetään

Blogi

11.10.2023

- Irene Niskanen

Hallituksen tavoitteena on lisätä työllisyyttä työttömyysturvaa heikentämällä: mitä huonompi turva, sen nopeammin työllistyy. Voi kuitenkin kysyä, mistä saamme ne työpaikat, joihin työllistyä? Kasvaako työpaikkojen määrä eri aloilla ja eri puolilla Suomea jo vuoden alussa, kun ensimmäiset työttömyysturvan leikkaukset tehdään?

 

Muutokset tulevat voimaan vaiheittain vuoden 2024 aikana, mutta kaikki yksityiskohdat eivät ole vielä selvillä. Ansioturvaa ollaan heikentämässä enemmän kuin koskaan, joten leikkausten yhteisvaikutukset vähentävät jäsentemme työttömyydenaikaisia tuloja huomattavasti.

 

Ensimmäiset muutokset tulevat jo 1.1.2024. Tuolloin toteutetaan kansaneläke- ja elinkustannusindeksin jäädyttäminen ja omavastuuajan pidentäminen viidestä seitsemään päivään. Vuonna 2012 poistettu lomakorvauksen jaksotus palautetaan. Jaksotus tarkoittaa sitä, että esimerkiksi kuukauden palkan suuruinen lomakorvaus siirtää työttömyyskorvauksen maksun aloitusta kuukaudella.

 

Ensi vuoden huhtikuussa poistetaan työttömien perheiden tueksi säädetyt päivärahan lapsikorotukset. Myös työttömyyden aikaisten työtulojen 300 euron suojaosa poistuu. On ristiriitaista, että nyt suojaosan poistoa perustellaan työllisyysasteen nostolla, koska suojaosa luotiin aikanaan juuri työllisyysasteen nostamiseksi. Tavoitteena on ollut tukea työttömiä vastaanottamaan lyhyitä ja osa-aikaisia työsuhteita niin, että suojaosan verran voi ansaita ilman päivärahan pienenemistä.

 

Elokuussa ollaan lakkauttamassa kokonaan jo aiemmin alkuperäisestä karsittu vuorotteluvapaajärjestelmä.

 

Syksyllä 2024 ansiopäiväraha porrastetaan niin, että taso laskee työttömyyden pitkittyessä, kahden kuukauden jälkeen 80 prosenttiin ja kahdeksan kuukauden jälkeen 75 prosenttiin nykyisestä tasosta. Työssäoloehto tuplaantuu nykyisestä puolesta vuodesta vuoteen, eikä palkkatukityö enää kerrytä ehtoa. Työssäoloehto kertyy jatkossa työssäoloajan sijaan euroista. Myös laissa olevista ikäsidonnaisista poikkeussäädöksistä ollaan luopumassa.

 

Muutosten jälkeen työttömyysturvan piiriin pääsy pitkittyy ja taso laskee. Kokonaan työttömän, lomautetun tai osa-aikaisessa työssä käyvän työttömyysajan tulot laskevat merkittävästi. Entistä vaikeammaksi tilanteen tekee se, että samaan aikaan ollaan leikkaamassa myös muita tukia. Osa leikkausten vaikutuksista näkyy heti vuoden alussa, osa pitkällä aikavälillä. Vaikutuksia ei ole vielä juuri lainkaan arvioitu, joten ne nähdään vasta tulevaisuudessa.

Kokonaan työttömän, lomautetun tai osa-aikaisessa työssä käyvän työttömyysajan tulot laskevat merkittäväsi.

 

Parannuksena on tulossa yhdistelmävakuutus, jossa työssäoloehtoon huomioitaisiin sekä palkansaajana että yrittäjänä tehty työ. Lisäksi työttömyyskassoille kaavaillaan mahdollisuutta tarjota jäsenilleen työllistymistä edistäviä palveluja. Näiden aikataulu on vielä avoin.

 

Leikkaukset koskevat myös peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea, joten kassan jäsenyydellä saa jatkossakin perusturvaa paremman työttömyysturvan.

 

Irene Niskanen, kassanjohtaja
Avoin työttömyyskassa A-kassa

Alkuperäinen teksti on julkaistu Tekijä-lehden blogissa.

Irenen profiilikuva

Irene Niskanen

Kassanjohtaja