A-kassan logo, vihreä

Ajankohtaista

Lue myös nämä uutiset

Ansiopäivärahan saajien määrän nousutrendi jatkui – lomautettujen osuus on kasvussa

Uutiset

5.4.2023

Maaliskuussa A-kassasta maksettiin ansiopäivärahaa yli kahdelle tuhannelle jäsenelle enemmän kuin helmikuussa, eli vuoden alusta alkanut nousutrendi jatkuu. Lomautettujen osuus on kasvanut selkeästi viime vuodesta. Saajamäärän nousu on kulkenut samansuuntaisesti viime vuoden tilanteen kanssa, joten toukokuun tienoilla voidaan odottaa, että saajamäärä lähtee laskemaan kesää kohti mentäessä.  

Kassa maksoi maaliskuussa ansiopäivärahaa 24 790 jäsenelle, mikä on 10,9 prosenttia kaikista A-kassan jäsenistä. Soviteltua päivärahaa sai 16 prosenttia. Ansiopäivärahan saajia oli hieman yli 700 vähemmän kuin viime vuoden maaliskuussa.

Ansiopäivärahan saajista oli lomautettuja 34 prosenttia maaliskuussa, kun tammi ja helmikuussa vastaava luku oli 31 %. Viime vuoden maaliskuuhun verrattuna nousua on 8 prosenttiyksikköä, 2022 lomautettujen osuus on ollut korkeimmillaan 26,2 %. Maaliskuussa lomautusajan päivärahan saajia oli yhteensä 8 434, joista 14,3 % oli naisia ja 85,7 % miehiä. Lomautettujen osuus on kasvanut viime vuoteen verrattuna.

Yleinen työttömyysaste oli helmikuussa 6,8 prosenttia, joka on 0,9 prosenttiyksikköä pienempi kuin tammikuussa, mutta 0,1 prosenttiyksikköä korkeampi kuin 2022 tammikuussa.

Ansiopäivärahamenot nousivat 3,3 miljoonaa euroa helmikuusta. Maksoimme maaliskuussa ansiopäivärahoja 37,2 miljoonaa euroa, edellisvuoden helmikuussa vastaava luku oli 38,9 miljoonaa euroa. Keskimääräinen maksettujen päivien lukumäärä oli helmikuussa 19,8 päivää eli 1,4 päivää lyhyempi kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana.

Kassaan saapuneet ansiopäivärahahakemukset

Ansiopäivärahahakemuksia saapui A-kassaan maaliskuussa yhteensä 29 956 kappaletta. Maaliskuussa 2022 hakemusmäärä oli lähes sama; 29 427 kappaletta. Vuoden 2022 vertailuluvut ovat A-kassan ja siihen sulautuneen Kuljetusalan työttömyyskassan yhteenlaskettuja lukuja. Maaliskuussa saapuneista hakemuksista suurin osa oli jatkohakemuksia (62,6 %), seuraavaksi eniten oli soviteltavia jatkohakemuksia (26,5 %) ja pienin osuus oli ensihakemuksia (10,8 %).

Lue koko maaliskuun tilastokooste täältä >