A-kassan logo, vihreä

Ajankohtaista

Lue myös nämä uutiset

Ansiopäivärahan saajien määrän nousutrendi jatkui helmikuussa

Uutiset

3.3.2023

Helmikuussa A-kassasta maksettiin ansiopäivärahaa noin tuhannelle jäsenelle enemmän kuin tammikuussa, eli vuoden alusta alkanut nousutrendi jatkuu. Saajamäärän nousu on kulkenut samansuuntaisesti viime vuoden tilanteen kanssa, joten maaliskuussa voitaneen odottaa vielä nousua, jonka jälkeen saajamäärä lähtee laskemaan kesää kohti mentäessä.

Kassa maksoi helmikuussa ansiopäivärahaa 22 502 jäsenelle, mikä on 9,9 prosenttia kaikista A-kassan jäsenistä. Ansiopäivärahan saajista oli lomautettuja 31 prosenttia ja soviteltua päivärahaa sai 16 prosenttia. Yleinen työttömyysaste oli tammikuussa 7,7 prosenttia, joka on 0,9 prosenttiyksikköä pienempi kuin joulukuussa, mutta 0,2 prosenttiyksikköä korkeampi kuin viime vuoden tammikuussa.

Maksoimme helmikuussa ansiopäivärahoja 33,9 miljoonaa euroa, joka on 0,8 miljoonaa euroa (-2,3 %) vähemmän kuin edellisvuoden helmikuussa. Keskimääräinen maksettujen päivien lukumäärä oli helmikuussa 20 päivää eli 0,4 päivää pidempi kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana.

Kassaan saapuneet ansiopäivärahahakemukset

Ansiopäivärahahakemuksia saapui A-kassaan helmikuussa yhteensä 27 882 kappaletta, mikä on jopa 7 471 hakemusta vähemmän kuin tammikuussa. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna hakemusmäärä on kuitenkin alempi, silloin hakemuksia saapui kassaan yhteensä 28 697 kappaletta. Vuoden 2022 vertailuluvut ovat A-kassan ja siihen sulautuneen Kuljetusalan työttömyyskassan yhteenlaskettuja lukuja. Helmikuussa saapuneista hakemuksista suurin osa oli jatkohakemuksia (58,9 %), seuraavaksi eniten oli soviteltavia jatkohakemuksia (28,1 %) ja pienin osuus oli ensihakemuksia (13 %).

Lue koko tammikuun tilastokooste täältä