A-kassan logo, vihreä

Ajankohtaista

Lue myös nämä uutiset

Ansiopäivärahan saajamäärä jatkoi nousuaan

Uutiset

14.2.2024

Tammikuussa ansiopäivärahaa sai Avoimesta työttömyyskassasta 33 095 jäsentä. Saajamäärä oli 45,6 prosenttia suurempi kuin viime vuoden tammikuussa, jolloin ansiopäivärahaa sai 22 727 jäsentä. A-kassan jäsenistöstä kaikkiaan 13,6 prosenttia sai ansiopäivärahaa tammikuussa. Tämä on 2,5 prosenttiyksikköä joulukuuta korkeampi.

 

Kaikista ansiopäivärahan saajista 44,2 prosenttia sai lomautusajan päivärahaa ja 13,1 prosenttia soviteltua päivärahaa. Lomautusajan päivärahan saajien osuus kaikista päivärahan saajista on kasvanut yhtäjaksoisesti viime vuoden lokakuusta lähtien.

 

Rakennus- ja teollisuusaloilla saajamäärät nousivat reilusti

– Rakennus- ja teollisuusalojen tilanne näkyy työttömyyskassassa. A-kassan jäsenistä suuri osa on näiltä aloilta, joten alojen tilanne heijastuu heti hakemus- ja saajamääriin, kertoo A-kassan etuuspäällikkö Kaisa Tikka.

 

Rakennusalan ansiopäivärahan saajien määrä kasvoi edellisvuoden tammikuuhun verrattuna 54,8 prosenttia. Rakennusalan ansiopäivärahaa saaneiden jäsenten osuus kaikista jäsenistä oli tammikuussa 22,0 prosenttia, mikä on 7,7 prosenttiyksikköä suurempi kuin viime vuoden tammikuussa.

 

Rakennusalan lisäksi myös teollisuuden aloilla ansiopäivärahan saajien määrä kasvoi edellisvuoden tammikuuhun verrattuna 53,1 prosenttia. Teollisuusaloilla ansiopäivärahaa saaneiden jäsenten osuus kaikista jäsenistä kasvoi niin ikään ja oli 4,8 prosenttiyksikköä suurempi edellisvuoden tammikuuhun verrattuna. Ansiopäivärahaa saaneiden osuus oli nyt 13,5 prosenttia.

 

– Ansiopäivärahan saajien määrä on noussut myös luovilla aloilla viime vuoden tammikuuhun verrattuna. Luovilla aloilla saajien määrä oli 29 prosenttia vuodentakaista suurempi, kertoo Kaisa Tikka.

 

Kuljetusaloilla ansiopäivärahan saajien määrä kasvoi 15 prosenttia viime vuoden tammikuuhun verrattuna. Kokonaiskasvua näillä aloilla pienentää se, että posti- ja logistiikka-aloilla ansiopäivärahan saajamäärät olivat nyt pienemmät kuin viime vuoden tammikuussa.

 

Maksettujen päivien määrä laski

Keskimääräinen maksettujen päivien lukumäärä oli tammikuussa 19,7 päivää, mikä on 1,7 päivää vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Kaisa Tikan mukaan maksettujen päivien määrän lasku selittyy pääosin lomautusten kasvulla edellisvuoteen verrattuna. Lomautukset ovat useimmiten lyhytkestoisia eivätkä jatkuvia, jolloin maksettavia päiviä on vähemmän, kuin pitkissä työttömyysjaksoissa.

 

Tammikuussa omavastuupäivien määrä nousi viidestä seitsemään päivään, mikä on voinut hieman laskea maksettavien päivien määrää. Maksettujen päivien määrän laskutrendi alkoi kuitenkin jo viime vuoden puolella ennen lakimuutoksen voimaantuloa.

 

Maksettujen ansiopäivärahojen määrä kasvoi

Ansiopäivärahoja maksettiin yhteensä tammikuun loppuun mennessä 51,1 miljoonaa euroa. Se on jopa 41,9 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.
Tammikuussa A-kassaan saapui yhteensä 50 574 ansiopäivärahahakemusta. Saapuneista hakemuksista 16 prosenttia oli ensihakemuksia. Ensihakemusten käsittelyynottoaika oli keskimäärin 13,3 päivää ja soviteltavien hakemusten 7,2 päivää.

 

 

A-kassan asiakaspalveluun oltiin tyytyväisiä

Puheluita tuli tammikuussa asiakaspalveluun 13 942 kappaletta ja niihin vastattiin keskimäärin 3:57 minuutissa. Puhelinpalveluiden asiakaspalautekyselyn perusteella 66 prosenttia vastaajista oli erittäin tyytyväisiä ja 23 prosenttia melko tyytyväisiä A-kassan palveluun. Sähköisen eAsioinnin chatin suosio on pysynyt korkealla, tammikuussa käytiin kaikkiaan 1 365 chat-keskustelua. Chatin keskimääräinen jonotusaika oli 2:26 minuuttia ja keskusteluaika 10:06 minuuttia. Chat-keskusteluissa 76 prosenttia palveluarvioinneista oli positiivisia.

 

Kuukausittaiset tilastokoosteet löytyvät A-kassan sivuilta