A-kassan logo, vihreä

Aktuella nyheter

Läs även dessa

Allt fler personer erhåller inkomstrelaterad dagpenning

Nyheter

14.2.2024

I januari erhöll 33 095 medlemmar inkomstrelaterad dagpenning från A-kassan. Antalet var 45,6 procent högre än i januari ifjol, då 22 727 medlemmar erhöll inkomstrelaterad dagpenning. Av A-kassans medlemmar erhöll sammanlagt 13,6 procent inkomstrelaterad dagpenning i januari. Detta är 2,5 procentenheter mer än i december.

 

Av alla som erhöll inkomstrelaterad dagpenning fick 44,2 procent dagpenning för permittering och 13,1 procent jämkad dagpenning. Andelen personer som erhåller dagpenning för permittering har kontinuerligt ökat bland alla som erhåller dagpenning sedan oktober ifjol.

 

Inom bygg- och industribranscherna var ökningen betydande

– Situationen inom bygg- och industribranscherna syns även i arbetslöshetskassan. En stor del av A-kassans medlemmar finns inom de här branscherna, vilket innebär att situationen genast återspeglas på antalet ansökningar och utbetalda dagpenningar, säger A-kassans förmånschef Kaisa Tikka.

 

Antalet personer inom byggbranschen som erhöll inkomstrelaterad dagpenning ökade med 54,8 procent, jämfört med januari året innan. Andelen medlemmar inom byggbranschen som erhöll inkomstrelaterad dagpenning var i januari 22,0 procent av alla medlemmar, vilket är 7,7 procentenheter mer än i januari ifjol.

 

Utöver byggbranschen ökade även antalet personer inom industribranscherna som erhöll inkomstrelaterad dagpenning ökade med 53,1 procent, jämfört med januari året innan. Andelen medlemmar inom industribranscherna som erhöll inkomstrelaterad dagpenning ökade också med 4,8 procentenheter bland alla medlemmar, jämfört med januari året innan. Andelen som erhöll inkomstrelaterad dagpenning var nu 13,5 procent.

 

– Andelen personer som erhåller inkomstrelaterad dagpenning har också ökat inom de skapande branscherna, jämfört med i januari ifjol. Antalet personer inom de skapande branscherna som erhöll inkomstrelaterad dagpenning var 29 procent högre än ifjol, säger Kaisa Tikka.

 

Andelen personer inom transportbranscherna som erhåller inkomstrelaterad dagpenning ökade med 15 procent, jämfört med januari ifjol. Den totala ökningen inom dessa branscher minskas av att antalet personer inom post- och logistikbranscherna som erhåller inkomstrelaterad dagpenning nu är mindre än i januari ifjol.

 

Antalet betalda dagar minskade

Det genomsnittliga antalet betalda dagar uppgick i januari till 19,7 dagar, vilket är 1,7 dagar mindre än vid motsvarande tidpunkt året innan. Enligt Kaisa Tikka kan det lägre antalet betalda dagar huvudsakligen förklaras med att antalet permitteringar ökade jämfört med året innan. Permitteringarna är oftast kortvariga och inte fortlöpande, vilket innebär att antalet betalda dagar är färre än vid långvariga arbetslöshetsperioder.

 

I januari ökade antalet självriskdagar från fem till sju dagar, vilket kan ha minskat antalet betalda dagar något. Antalet betalda dagar började dock minska redan ifjol, innan lagreformen trädde i kraft.

 

Antalet utbetalda inkomstrelaterade dagpenningar ökade

Fram till slutet av januari betalades 51,1 miljoner euro i inkomstrelaterad dagpenning. Det är till och med 41,9 procent än vid motsvarande tidpunkt ifjol.
I januari inlämnades sammanlagt 50 574 ansökningar om inkomstrelaterad dagpenning till A-kassan. Av de inlämnade ansökningarna var 16 procent första ansökningar. Handläggningstiden för första ansökningar uppgick till i genomsnitt 13,3 dagar och för jämkade ansökningar till 7,2 dagar.

 

Man var nöjd med A-kassans kundservice

Kundservicen fick i januari 13 942 samtal och de besvarades i genomsnitt inom 3:57 minuter. Baserat på en kundenkätundersökning för telefontjänsterna var 66 procent av respondenterna mycket nöjda och 23 procent ganska nöjda med A-kassans tjänst. Chatten i den elektroniska eTjänsten är fortfarande mycket populär, i januari fördes sammanlagt 1 465 chatt-samtal. Den genomsnittliga kötiden i chatten var 2:26 minuter och samtalstiden 10:06 minuter. 76 procent av servicebedömningarna för chatt-samtalen var positiva.

 

De månadsvisa statistiksammanfattningarna finns på A-kassans webbplats