A-kassan logo, vihreä

Ajankohtaista

Lue myös nämä uutiset

A-kassa, kuvituskuva
Yhä useampi huolestunut työtilanteestaan

Ansiopäiväraha, Uutiset

19.1.2024

Avoin työttömyyskassa kysyi tammikuussa jäseniltään, miten he arvioivat työtilannettaan vuonna 2024. Kyselyyn vastasi yli 3000 jäsentä. Vastaava kysely toteutettiin 2023 syksyllä. Tammikuun tulosten mukaan työtilannettaan kuvasi lupaavaksi 33 prosenttia, kun viime vuoden syykuussa jopa 41 prosenttia koki työtilanteensa lupaavana.

 

Omasta työtilanteestaan huolestuneita oli tammikuussa 24 prosenttia, kun syyskuussa huolestuneiden osuus oli 19 prosenttia. Vastaajista tammikuussa oli 29 prosenttia työttömänä ja työt olivat loppumassa 14 prosentilta.

 

Lomautusten lisääntyminen näkyy työttömyyskassassa

2023 loppuvuoden ajan lomautusten määrä kasvoi huomattavasti, joten kasvava lomautusten määrä varmasti lisää myös epävarmuutta työtilanteesta. Lomautettujen osuudessa tapahtui 2023 merkittävä nousu edelliseen vuoteen verrattuna. Joulukuussa lomautettujen osuus oli jopa 40 prosenttia hakijoista. Lomautettujen osuus 2023 ansiopäivärahan saaneista oli 48,9 prosenttia, kun 2022 lomautettuja oli 33 prosenttia saajista. Lomautettujen osuus lähti kasvamaan vahvasti elokuun jälkeen ja kasvu jatkui joulukuun loppuun asti. Lomautettujen osuuden kasvun positiivinen puoli on, että lomautettuna työsuhde on edelleen voimassa ja työn jatkuminen todennäköisempää.

 

Tammikuun puoleenväliin mennessä ansiopäivärahaa oli maksettu 20 283 hakijalle, mikä on 64 prosenttia enemmän, kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Tammikuussa puoliväliin mennessä 2023 ansiopäivärahaa oli maksettu 12 392 hakijalle.

 

Avoin työttömyyskassa käy pitämässä työpaikoilla tiedotustilaisuuksia työttömyysturvasta lomautetuille ja irtisanotuille. Näiden tilaisuuksien määrä on kasvanut merkittävästi loppu- ja alkuvuoden aikana, joka tarkoittaa, että alkuvuoteen on tulossa runsaasti uusia lomautus- tai työttömyysjaksoja. Niiden odotetaan näkyvän kassaan saapuvissa hakemusmäärissä.

 

Voit arvioida ansiopäivärahasi määrän laskurilla