Aktuella nyheter

Läs även dessa

Dagpenningarna för självrisktiden har nu betalats ut retroaktivt

Nyheter

15.2.2022

Den tillfälliga lagändringen gör det möjligt att få dagpenning även för självrisktiden om din självrisktid började under perioden 1.1–28.2.2022.

Vi har nu korrigerat de dagpenningarna som redan har betalats ut i enlighet med lagändringen och har betalat ut andelen av självrisktiden retroaktivt.

Enligt den tillfälliga lagen kan inkomstrelaterad dagpenning betalas för självrisktiden på fem dagar, om din självrisktid började under perioden 1.1–28.2.2022.

Rätten är retroaktiv, det vill säga vi betalar inkomstrelaterad dagpenning för självrisktiden i efterskott. Vi har nu korrigerat de dagpenningarna som redan har betalats ut i enlighet med lagändringen och har betalat ut andelen av självrisktiden retroaktivt.
Vi gör korrigeringar av betalningar automatiskt.

Vanligtvis betalas ingen dagpenning för självrisktiden i början av utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning.

Om du ännu inte har fått en retroaktiv betalning kan du kontakta vår kundtjänst via E-tjänstens meddelanden eller per telefon på 020 690 455 (mån-fre 8.30-15.00).