Aktuellt

Se också

Avbrott i utbetalningen av förmåner och kundtjänsten vid årsskiftet

Vuodenvaihteen_muutokset_2022-23

Transportbranschens Arbetslöshetskassa fusioneras med A-kassan 1.1.2023. På grund av fusionen kommer det att bli ett avbrott i utbetalningen av förmåner och i E-tjänsten vid årsskiftet. Detta innebär undantag från betalningsscheman för förmåner och tjänsternas öppettider.