A-kassan logo, vihreä

Ajankohtaista

Lue myös nämä uutiset

Europerusteinen työssäoloehto 2024

Uutiset

21.2.2024

Syyskuun alussa 2024 tulee voimaan lakimuutos, joka muuttaa ansiosidonnaisen päivärahan perusteena olevan työssäoloehdon europerusteiseksi. Päivärahan saaminen ei jatkossa riipu enää ennen työttömyyttä tehtyjen työtuntien määrästä, vaan kalenterikuukauden aikana maksetusta palkasta. Samalla myös työssäoloehdon keston vaatimus pitenee.

 

Mitä tarkoittaa työssäoloehto?

Työssäoloehto tarkoittaa sitä, että saadaksesi työttömyyden tai lomautuksen ajalta ansiopäivärahaa sinun on täytynyt olla riittävän pitkään töissä samaan aikaan, kun olet ollut työttömyyskassan jäsenenä. Jos olet työttömyyskassan jäsenyysaikana täyttänyt työssäoloehdon, voit saada ansiopäivärahaa, joka on lähes aina peruspäivärahaa suurempi. Jos et ole kassan jäsenyysaikana täyttänyt työssäoloehtoa, voit saada Kelasta peruspäivärahaa. Mikäli työssäoloehto ei täyty, et voi saada ansio- etkä peruspäivärahaa, mutta voit hakea Kelasta työmarkkinatukea.

 

Tällä hetkellä voimassa olevan työttömyysturvalain mukaan sinun on työttömyyskassan jäsenenä tehtävä töitä palkallisessa työsuhteessa 26 kalenteriviikkoa (noin puoli vuotta), vähintään 18 tuntia viikossa työttömyyttä tai lomautusta edeltävän 28 kuukauden tarkastelujaksolla, jotta sinulla on oikeus saada ansiopäivärahaa. Tämä määrittely muuttuu 2.9.2024, kun lakimuutos astuu voimaan.

 

Mitä tarkoittaa europerusteinen työssäoloehto?

Europerusteinen työssäoloehto tarkoittaa sitä, että ansiopäivärahan saamisen edellytyksenä on jatkossa tietty palkkatulo, joka maksetaan kalenterikuukauden aikana. Työssäoloehdon kertyminen perustuu siis kalenterikuukauden aikana maksettuun palkkaan, jonka on oltava niin sanottua työssäoloehtoa kerryttävää vakuutuspalkkaa. Esimerkiksi lomarahaa ja lomakorvausta ei lasketa tähän mukaan. Työssäoloehtoa kertyy kalenterikuukausittain siten, että työssäoloehtokuukausia kertyy yksi, kun palkkaa on kalenterikuukauden aikana maksettu 930 euroa ja puoli kuukautta, kun palkkaa on maksettu 465–929,99 euroa (vuoden 2024 tasossa). Työssäoloehtoa tulee kertyä yhteensä 12 palkallista kalenterikuukautta 28 kuukauden tarkastelujakson aikana. Jos työssäoloehto kertyisi vain puolikkaina kuukausina, pitäisi palkallisia kalenterikuukausia olla yhteensä 24.

Europerusteinen työssäoloehto tarkoittaa sitä, että ansiopäivärahan saamisen edellytyksenä on jatkossa tietty palkkatulo, joka maksetaan kalenterikuukauden aikana.

Europerusteista työssäoloehtoa sovelletaan 2.9.2024 alkaen, kun työssäoloehtoon voidaan lukea yksi kokonainen tai puolikas europerusteinen työssäoloehtokuukausi. Tuota ajankohtaa ennen olevalta ajalta työssäoloehtoon huomioitavat kalenteriviikot muutetaan uuden määrittelyn mukaisiksi työssäoloehtokuukausiksi. Käytännössä 1–2 työssäoloehtoviikkoa ja niiltä ansaittu palkka muunnetaan puolikkaaksi työssäoloehtokuukaudeksi. 3–4 työssäoloehtoviikkoa ja niiltä ansaittu palkka muunnetaan yhdeksi kokonaiseksi työssäoloehtokuukaudeksi.

 

Mitä tarkoittaa jäsenyysehto?

Ansiosidonnaisen päivärahan saamisen ehtoihin liittyy myös kassan jäsenyysehto. Käytännössä sinun tulee olla työttömyyskassa jäsen tietyn aikajakson, jotta jäsenyysehto täyttyy. Nykyisen lain voimassaollessa jäsenyysehto on 26 viikkoa (puoli vuotta). Lakimuutoksen voimaantulon jälkeen myös jäsenyysehto pitenee syyskuun alussa 12 kuukauteen.