A-kassan logo, vihreä

Blogi

Lue myös nämä

Blogi

11.10.2023

- Irene Niskanen

henkilö, Avoin työttömyyskassa A-kassa, piktogrammi
Selkeää tekstiä hankalista asioista

Blogi

10.10.2022

- Antti Hautamäki

Miksi lakeja koskevat asiat pitää esittää aina niin hirveän hankalasti? Kysymys on hyvä. Mekin A-kassassa olemme kiinnittäneet asiaan huomiota – samalla kun pyrimme taklaamaan ongelmaa työttömyysturvalainsäädännöstä viestimisen osalta.

Lainsäädännöllinen kirjoitusasu perustuu sille, että sanat ja termit ovat tarkasti määriteltyjä ja ne ovat johdonmukaisesti sidoksissa toisiinsa. Lakitekstin on tarkoitus kuvata mahdollisimman tarkasti tosiasialliset tilanteet, jotta niiden suhteiden tulkinnasta ei tulisi liian moniselitteistä. Moniselitteisyyden välttämisestä huolimatta lakitekstiä moititaan siitä, että sitä on hankala ymmärtää.

Myönnetään silti: hankalaahan se lakiteksti usein on. Tämä johtuu siitä, että lakitekstin tulee kattaa monia erilaisia tilanteita mahdollisimman kattavasti ja yksiselitteisesti. Käytettävät termit muotoutuvat helposti abstrakteiksi, jolloin niiden ymmärtämisestä tulee vaikeaa, ellei tiedä, mitä näillä abstrakteilla termeillä konkreettisesti ja ”oikeasti” tarkoitetaan.

Tähän kun lisäämme sen, että suomalainen sosiaaliturvalainsäädäntö on kokonaisuudessaan aikamoinen möntti, tehtävämme A-kassan viestinnässä ei ole aina helppo. Möntti se ei ole ainoastaan laajuutensa vaan myös sisältönsä puolesta. Joku minua viisaampi on joskus sanonutkin, että ei usko sellaista henkilöä, joka väittää tuntevansa suomalaisen sosiaaliturvalainsäädännön koukerot kokonaisuudessaan. Olen samaa mieltä.

Olemme huomanneet, että julkiset ja julkisia tehtäviä hoitavat laitokset ovat enenevissä määrin pyrkineet selkeyttämään käyttämäänsä kieltä. Tämä on silti varsin myöhäinen ilmiö ja johtunut osin lainsäädännössä tehdyistä muutoksista muun muassa saavutettavuusvaatimusten tiukentumisen vuoksi. Selkeään kieleen on toisaalta panostettu myös asiakaslähtöisyyden ja paremman palvelun näkökulmasta. Siitä huolimatta viittauksista lakitekstien hämäriin kohtiin ei olla vieläkään päästy täysin eroon. Suuntaus on kuitenkin oikea: niistä on päästävä eroon. Tähän pyrimme mekin A-kassassa.

Kaikkia erilaisia tilanteita ei ole mahdollista ottaa huomioon verkkosivuilla, mutta pääsääntöjen tulee tulla kaikille selväksi.

Meillä A-kassassa on koko joukko asiantuntijoita, jotka ovat erikoistuneet työttömyysturvaa koskeviin asioihin – työttömyysetuuksien maksaminen kun on tehtävämme. Viestintää teemme yhdessä työttömyysturva-asiantuntijoidemme kanssa, sillä kotisivujen sisältöjen, tiedotteiden ja muiden materiaalien kirjoittamista helpottaa huomattavasti, kun saa muilta apua lakitekstien vaikeimmissa kohdissa.

Viestinnässä keskeistä on se, että asiat tulevat ymmärrettäviksi riittävällä tarkkuudella, mahdollisimman selkeästi mutta myös tiiviisti. Lisäksi jotkut ymmärtävät asiat paremmin esimerkiksi visuaalisesti, kun taas toiset luettuna tai kuultuna. Pyrimme A-kassassa jatkossa lisäämään useampia tapoja selkeyttää työttömyysturvalainsäädännön joskus monimutkaistakin maailmaa – vaikka sitten lisäämällä rautalankaversioita esimerkkeinä, kuvina tai videoina. Kaikkia erilaisia tilanteita ei ole mahdollista ottaa huomioon verkkosivuilla, mutta pääsääntöjen tulee tulla kaikille selväksi.

Emme varmastikaan ole viestinnässämme aina onnistuneet ja työtä riittää tehtäväksi. Onneksi jäsentemme apuna on myös asiantunteva asiakaspalvelumme, johon olla yhteydessä, jos jokin työttömyysturvaa koskeva asia jää mietityttämään. A-kassa on täynnä ansioturvan huippuasiantuntijoita, joihin voi hyvillä mielin luottaa, kun työelämän ikävät hetket iskevät. Asiakaspalvelumme viimeistään osaa kertoa, miten ”oikeasti” ja konkreettisesti tulee toimia työttömyyden tai lomautuksen tullessa kohdalle.

Antti Hautamäki
A-kassan viestintäasiantuntija

henkilö, Avoin työttömyyskassa A-kassa, piktogrammi

Antti Hautamäki

A-kassan viestintäasiantuntija