A-kassan logo, vihreä

Blogi

Lue myös nämä

Blogi

11.10.2023

- Irene Niskanen

Elinan profiilikuva
A-kassan toimintaan ollaan tyytyväisiä jäsenistössä

Blogi

13.7.2022

- Elina Laine

Avoimen työttömyyskassan ensimmäinen jäsentyytyväisyystutkimus on valmistunut ja arvioitavissa. Haluamme tarjota jäsenillemme kassakentän parasta palvelua, ja siihen panostaminen on keskeinen tavoite kassan toiminnassa ja sen suunnittelussa. Vuoden 2022 aloitus oli kassalle kiireinen, mutta siitä huolimatta ja senkin takia halusimme toteuttaa ensimmäisen jäsentyytyväisyystutkimuksemme mahdollisimman pian. Toteutamme jäsentyytyväisyyskyselyitä jatkuvasti meihin yhteyttä ottaneille henkilöille, mutta jäsentyytyväisyystutkimuksessa on kuitenkin kyse laajemmasta kyselystä ja otannasta, jolla saamme kiinni huomattavan osan jäsenistämme. Pyyntö osallistua tutkimukseen lähetettiin niille jäsenille, joille kassa on maksanut etuutta kuluvan vuoden aikana, eli niille, jotka ovat asioineet A-kassan kanssa. Kyselyyn vastasi 2608 jäsentä.

97% vastaajista arvioi, että väittämät ”on luotettava”, ”on palveleva” ja ”on asiantunteva” kuvaavat A-kassaa erittäin tai melko hyvin.

Uudella kassalla on uudet haasteet, ja keskeistä on huomioida eri taustaliitoista tulevat jäsenet. Tämän takia kyselystä saatavat tiedot ovat meille erittäin arvokkaita, jotta pystymme jatkossa entistä paremmin tavoittamaan erilaiset tarpeet ja myös paikallistamaan kehityskohteemme. Tavoitteenamme on palvella kaikkien taustaliittojemme jäseniä yhtä hyvin ja yhtä suurella asiantuntemuksella. Tämä on vaatinut ja tulee vaatimaan paljon sisäistä työtä – koulutusta, ohjeistuksien laatimista ja oman toiminnan jatkuvaa arvioimista. Kuljetusalan työttömyyskassan sulautuessa A-kassaan saamme vielä lisävastuuta jäsenistön kasvaessa.

A-kassan vahvuutena on jäsenistö ja sen tunteminen. Vaikuttaa siltä, että myös jäsenistömme tuntee meidät ja arvostaa meitä – kassan NPS (linkki jäsentutkimus-uutiseen) eli suositteluindeksi on hulppeat 60!

Oman toiminnan arviointiin kuuluu myös kriittinen puoli. Organisaation, joka on olemassa vakuuttaakseen jäsenensä työttömyyden varalta ja maksaakseen näille työttömyysetuuksia, keskeisin palvelu on etuuden maksaminen. Muiden palvelujemme tarkoitus on edesauttaa tämän palvelun toteutumista mahdollisimman asiantuntevasti, palvelevasti ja luotettavasti. Välillä tavoitteen saavuttaminen on tasapainoilua. Jos hakemusten käsittely on ruuhkautunut, on selvää, että myös puhelinpalvelu ruuhkautuu, kun useampi jäsen soittaa tiedustellakseen oman hakemuksensa käsittelyn etenemistä. Tällöin kassassa ollaan valinnan edessä: lyhennetäänkö puhelimen jonotusaikoja siirtämällä ihmisiä puhelimeen vai lyhennetäänkö käsittelyaikoja siirtämällä enemmän ihmisiä käsittelemään? Tällöin vaakakupissa painaa keskeisimmän palvelumme edistäminen mahdollisimman tehokkaasti. Näidenkin asioiden jatkuva arviointi kuuluu osana siihen työhön, jota teemme jatkuvasti omaa toimintaamme kehittääksemme. Tästäkin jäsentutkimuksesta tullut palaute vaikuttaa siltä, että suuntamme on täysin oikea.

Myös jatkossa kehitämme toimintaamme jäsenten toivomaan suuntaan. Eniten suosiota saivat mahdollisuus varata henkilökohtainen aika asian hoitamiseen sekä eAsioinnin palveluiden lisääminen entisestään. Myös puhelinpalvelun ilta- ja viikonloppuajat saivat kannatusta tutkimuksessa. Näiden kehittäminen nykyisten, olemassa olevien palveluiden rinnalle tulee jatkumaan, kun A-kassa vahvistuu entisestään.

Elina Laine
A-kassan palvelu- ja viestintäpäällikkö

Lue tarkemmin jäsentyytyväisyyskyselystä

Elinan profiilikuva

Elina Laine

Palvelu- ja viestintäpäällikkö