A-kassan verkkosivut uudistuivat

Kuvistuskuva_A-kassa, kuvassa ihminen istuu tietokoneella

Olemme kevään ajan työstäneet uusia verkkosivujamme ja nyt voimme ne julkaista kaikkien käyttöön. Uudistus ei vaikuta eAsiointiin, ansiopäivärahan hakemiseen eikä käsittelytilanteeseemme. Uudistuksen myötä olemme saaneet sivuillemme uusia osioita kuten: ansiopäivärahalaskurin, jolla voit laskea arvion päivärahasi määrästä ohjepankkiin olemme keränneet paljon tietoa ansiopäivärahaan ja muihin etuuksiin liittyen olemme tehneet kattavan Usein kysytyt -sivun, jota jatkossakin päivitämme […]

Kesällä muistettavaa – vuosilomat, arkipyhät sekä muut ajankohtaiset työttömyysturvassa

Kesän tullessa on hyvä palauttaa mieleen, kuinka muun muassa vuosiloma kertyy sekä miten se vaikuttaa päivärahaan ja hakemuksen täyttämiseen.  Ensimmäisen hakemuksen täyttämiseen löydät ohjeet sivuiltamme niin lomautetun, kokonaan työttömän tai osa-aikaisesti työskentelevän tilanteeseen sopien. Jos olet kokonaan työtön, päivärahaa maksetaan normaalisti myös arkipyhien ajalta. Sen sijaan lomautetun ja osa-aikaisen työntekijän tulee muistaa merkitä vuosilomat ja arkipyhät hakemukseensa. Lomautetun vuosilomaoikeus ja […]

Lomautettujen osuus jatkaa kasvuaan ansiopäivärahaa saaneissa

Maksoimme huhtikuussa ansiopäivärahoja 34,7 miljoonaa euroa, edellisvuoteen verrattuna nousua on 8,8 prosenttia. Huhtikuussa ansiopäivärahaa saaneiden määrä pysyi melko samana, kuin maaliskuussa. Lomautettujen osuus on jatkanut nousuaan. Saajamäärän nousu on kulkenut samansuuntaisesti viime vuoden tilanteen kanssa, joten toukokuussa kassa arvioi, että saajamäärä lähtee laskemaan kesää kohti mentäessä. Kassa maksoi huhtikuussa ansiopäivärahaa 23 646 jäsenelle, mikä on […]

Miten erilaiset lomautustavat vaikuttavat päivärahaan?

Lomautus on mahdollista toteuttaa usealla eri tavalla, joka vaikuttaa siihen, voidaanko ansiopäivärahaa maksaa täytenä vai työtuloilla soviteltuna. Tämä puolestaan vaikuttaa edelleen siihen, mikä on lopullinen sinulle maksettava päivärahan määrä. Lomautus voidaan toteuttaa: kokoaikaisesti > täysi ansiopäiväraha lomautuspäiviltä viikoittaista työaikaa lyhentämällä >  täysi ansiopäiväraha lomautuspäiviltä päivittäistä työaikaa lyhentämällä > soviteltu päiväraha (lyhennetyistä työpäivistä saadut tulot huomioidaan […]

Huolellisesti tehty hakemus nopeuttaa käsittelyä

A-kassa, kuvituskuva

A-kassan tavoitteena on käsitellä kaikkien jäsenten hakemukset mahdollisimman tehokkaasti ja maksaa etuudet nopeasti. Hakemusten käsittelyä nopeuttaa, kun kaikki tiedot on toimitettu meille yhdellä kertaa. eAsioinnin kautta lähetetyt hakemukset, liitteet ja viestit tulevat kassalle heti, eikä sinun tarvitse huolehtia postinjakelun kestosta tai jonottaa puhelinpalveluun. Voit asioida silloin, kun se sinulle itsellesi parhaiten sopii. Täytä hakemus huolellisesti ja liitä […]

Palkalliset poissaolot sekä arkipyhät ansiopäivärahahakemuksen täyttämisessä

Hakemuksen täyttäminen arkipyhän ajalta Lomautuksen ajalle sattuvalta arkipyhäpäivältä voidaan maksaa ansiopäivärahaa samoin perustein kuin muiltakin lomautuspäiviltä, mikäli et ole saanut täyttä palkkaa arkipyhäpäivältä. Eri aloilla on vaihtelevia käytäntöjä arkipyhien maksamisessa arkipyhäkorvaus maksetaan erillisenä korvauksena erillistä korvausta ei makseta, mutta työviikkoon osuva arkipyhä ei vähennä maksettavaa palkkaa arkipyhä vähentää maksettavaa palkkaa Arkipyhäpäivältä ei voida maksaa ansiopäivärahaa, […]

Kaikkia työttömyyskassan maksamia etuuksia ei vielä tunneta hyvin

A-kassa, kuvituskuva

Avoin työttömyyskassa kysyi jäseniltään, kuinka hyvin he tuntevat työttömyyskassan maksamia muita etuuksia ansiopäivärahan lisäksi. Kyselyyn vastasi 2 020 työttömyyskassan jäsentä. Työttömyyskassat maksavat ansiosidonnaisen päivärahan lisäksi liikkuvuusavustusta, vuorottelukorvausta sekä muutosturvarahaa, joista on taloudellista apua jäsenten erilaisiin tilanteisiin. Vastaajista vain 5 % vastasi tuntevansa kaikki etuudet ja jopa 65 % piti muita etuuksia vieraina. Tutuin etuuksista oli […]

Ennakkoilmoittautuminen kassan kokoukseen

Avoimen työttömyyskassan kassan kokous järjestetään 26.5.2023 kello 12.00 Helsingissä A-kassan toimitiloissa. Kokousjärjestelyiden suunnittelua varten, pyydämme kokoukseen osallistuvia ennakkoilmoittautumaan tulevaan kassan kokoukseen alla olevasta linkistä 24.4.2023 mennessä. Pyydämme huomioimaan, että kokoukseen osallistujalta tarkastetaan kokouspaikalla kassajäsenyyden voimassaolo, jota varten osallistujalla tulee olla voimassa oleva kuvallinen henkilöllisyystodistus. Kokousosallistuja vastaa itse mahdollisista matkustus- ym. kustannuksista. Kokouksesta ei makseta kokouspalkkiota. […]

Ansiopäivärahan saajien määrän nousutrendi jatkui – lomautettujen osuus on kasvussa

Maaliskuussa A-kassasta maksettiin ansiopäivärahaa yli kahdelle tuhannelle jäsenelle enemmän kuin helmikuussa, eli vuoden alusta alkanut nousutrendi jatkuu. Lomautettujen osuus on kasvanut selkeästi viime vuodesta. Saajamäärän nousu on kulkenut samansuuntaisesti viime vuoden tilanteen kanssa, joten toukokuun tienoilla voidaan odottaa, että saajamäärä lähtee laskemaan kesää kohti mentäessä.   Kassa maksoi maaliskuussa ansiopäivärahaa 24 790 jäsenelle, mikä on […]

Hakemuksen täyttäminen arkipyhän ajalta

Kuvistuskuva_A-kassa, kuvassa ihminen istuu tietokoneella

Lomautuksen ajalle sattuvalta arkipyhäpäivältä voidaan maksaa ansiopäivärahaa samoin perustein kuin muiltakin lomautuspäiviltä, mikäli et ole saanut täyttä palkkaa arkipyhäpäivältä. Eri aloilla on vaihtelevia käytäntöjä arkipyhien maksamisessa arkipyhäkorvaus maksetaan erillisenä korvauksena erillistä korvausta ei makseta, mutta työviikkoon osuva arkipyhä ei vähennä maksettavaa palkkaa arkipyhä vähentää maksettavaa palkkaa Arkipyhäpäivältä ei voida maksaa ansiopäivärahaa, jos työnantaja maksaa täyden […]

Vaikuttaako osittainen varhennettu vanhuuseläke ansiopäivärahaan?

Osittainen varhennettu vanhuuseläke ei lähtökohtaisesti vaikuta ansiopäivärahaan eli se ei ole ansiopäivärahan saamisen estävä etuus eikä sitä vähennetä maksettavasta ansiopäivärahasta. Osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä saattaa kuitenkin olla vaikutuksia kassan määrittelemän täyden ansiopäivärahan määrään sekä ansiopäivärahan maksamistilanteeseen. Osittaista varhennettua vanhuuseläkettä voit hakea omasta työeläkelaitoksestasi. Voit jäädä osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle aikaisintaan 61-vuotiaana, jos olet syntynyt vuonna 1963 tai […]

Jos palkanmaksu keskeytyy toisen alan työtaistelutoimenpiteen vuoksi

Jos työntekosi keskeytyy jonkun muun alan työtaistelun vuoksi, sinulla voi olla oikeus ansiopäivärahaan. Tällaista tilannetta kutsutaan jalkautukseksi. Jalkautustilanteessa sinun tulee ilmoittautua TE-toimistoon. TE-toimiston antamassa lausunnossa tulee olla tieto, että työnteko on estynyt toisen alan työntekijöiden työtaistelutoimenpiteen takia, jolla ei ole riippuvuussuhdetta sinun työehtoihisi tai työoloihisi. Työsopimuslain 2 luvun 12 §:n 2 momentin mukaan työnantaja on […]

Verokortin toimittaminen kassaan – katso tarkemmat ohjeet

Työttömyyskassa saa pääsääntöisesti suoraan verottajalta uudet ennakonpidätystiedot 1.2.2023 alkaen. Saamme verottajalta tiedot, jos sinulla on palkkaa varten annettu verokortti.  Verottaja toimittaa suoraan kassalle tiedot myös, kun olet tehnyt OmaVerossa sähköisesti etuutta varten muutosverokortin ja ilmoittanut etuuden maksajaksi A-kassan. Jos kassalla on käytössä palkkaa varten oleva verokortti, ennakonpidätys on aina vähintään 25 prosenttia vaikka verokortissa olisi […]

Avoin työttömyyskassa kasvatti jäsenmääräänsä 30 000 jäsenellä

A-kassa, kuvituskuva

A-kassa jatkaa vahvaa kasvuaan ja on tällä hetkellä Suomen kolmanneksi suurin työttömyyskassa. 2023 alussa jäsenmäärä nousi jo 228 020 jäseneen kun Kuljetusalan työttömyyskassa sulautui A-kassaan. Jäsenistä 219 275 kuuluu johonkin A-kassan taustaliittoon työttömyyskassan lisäksi. A-kassa on kaikille palkansaajille avoin työttömyyskassa. Monialaisuus ja laaja asiantuntemus ovat A-kassan voimavara. Kuljetusalan työttömyyskassan sulautumisen myötä kassalla on entistäkin enemmän ja laaja-alaista […]

Työttömyysetuudellakin voi opiskella 

Avoimen työttömyyskassan jäsenenä voit tietyissä tapauksissa opiskella ja saada samalla ansiopäivärahaa. Lue tästä jutusta, miten se on mahdollista.  Päivärahaa voit saada silloin, kun opiskelet joko  sivutoimisesti  lyhytaikaisesti, tai  työllistymistä edistävässä palvelussa.  Opintojen pää- ja sivutoimisuutta arvioidaan TE-toimistossa vain, kun kyseessä on  ammattikorkeakoulututkinto tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto  yliopistossa suoritettava alempi tai ylempi korkeakoulututkinto tai jatkotutkinto-opinnot  ammatillinen perustutkinto […]

Palvelumme on tilapäisesti ruuhkautunut

Asiakaspalvelua kuvaava piktogrammi, Avoin työttömyyskassa_A-kassa

A-kassan yleisen puhelinpalvelun aukioloaikaa rajoitetaan tilapäisesti, jotta voimme ohjata resurssejamme hakemusten käsittelyn ja käsittelyajan lyhentämiseen. Ajantasaisen käsittelytilanteen näet verkkosivuiltamme. Käsittelemme hakemukset saapumisjärjestyksessä. Jos sinulla on kysyttävää tai haluat antaa lisäselvitystä hakemuksesi tietoihin, suosittelemme ottamaan yhteyttä kassaan ensisijaisesti eAsiointimme kautta. Yleinen puhelinpalvelumme (p. 020 690 455) on aikavälillä 24.1.–31.1. avoinna aamupäivisin klo 8.30–12.00. Pahoittelemme tilanteesta aiheutuvaa haittaa. Lue […]

Saitko A-kassasta kuulemiskirjeen?

Lähetimme kuulemiskirjeen jäsenmaksuista Teollisuusliiton jäsenille, joilla on ollut jäsenmaksuissa puutteita viime vuonna. Työttömyyskassan jäsenyyden edellytyksenä on, että jäsenmaksut on maksettu ja työttömyysturvaa voi saada vain, jos jäsenmaksuasiat ovat kunnossa. Jäsenmaksuasiassa ole yhteydessä Teollisuusliiton jäsenrekisteriin jasenpalvelu @ teollisuusliitto.fi tai puhelimitse 020 690 446 ma-pe 8.30-12.00. Teollisuusliitto.fi  

Miten saat helpoiten vastauksia ruuhkan aikana?

A-kassan eAsiointi palvelee 24/7

Miten kannattaa toimia työttömyyskassan ruuhkan aikana? Tällä hetkellä puhelinpalvelumme on ruuhkautunut käsittelytilanteen ruuhkan vuoksi ja moni kysyy samoja asioita. Tämä on ymmärrettävää, ja samoin on ymmärrettävää, että puhelinpalvelussa jonottaminen turhauttaa. On kaikkien etu, että etuuksien käsittelyssä on kaikki mahdolliset resurssit käytössä, jotta saamme etuudet maksuun mahdollisimman nopeasti. Tästä syystä jostain täytyy tinkiä – usein se […]

Miten omavastuuaika vaikuttaa päivärahaan

A-kassa, kuvituskuva

Omavastuuaika on viisi työtöntä päivää, jotka olet ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa. Omavastuuajalta ei pääsääntöisesti makseta päivärahaa. Jos sinulla on hakujaksolla työtunteja osa-aikatyöstä tai satunnaisesta työstä, omavastuuaika on viittä täyttä työpäivää vastaava työtön aika. Omavastuupäiviä voivat olla päivät maanantaista perjantaihin ja kalenteriviikkoon voi sisältyä yhteensä enintään viisi omavastuu-, työttömyys- ja työpäivää. Omavastuuajan on kerryttävä kahdeksan peräkkäisen […]