A-kassan logo, vihreä

Ajankohtaista

Lue myös nämä uutiset

Ansiopäivärahan porrastus astuu voimaan syyskuussa 2024

Uutiset

20.6.2024

Eduskunta on hyväksynyt 19.6.2024 hallituksen esityksen ansiopäivärahan määrän porrastamisesta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ansiopäivärahan määrä alenee työttömyyden jatkuessa. Myös osa ikäsidonnaisista poikkeuksista poistuu, eikä ansiopäivärahaoikeutta kerry enää palkkatuetusta työstä.

 

Mitä ansiopäivärahan porrastus tarkoittaa

Porrastus astuu voimaan syyskuussa 2.9.2024 alkaen. Porrastukset lasketaan täydestä ansiopäivärahasta, eivätkä ne kertaudu.

 

Täysi ansiopäiväraha ensimmäiset 40 päivää 1. porrastus,
41–170 päivää
2. porrastus
171 päivää
100 % 80 % 75 %

 

Porrastus koskee tulevaisuudessa kaikkia ansiosidonnaisen päivärahan saajia, mukaan lukien lisäpäivillä olevat, osittain työllistyneet sekä yrittäjän ansiopäivärahaa saavat.

Muutos ei kuitenkaan vaikuta ennen syyskuuta alkaneisiin päivärahakausiin, vaan porrastus vaikuttaa vasta 2.9.2024 jälkeen uuden 12 kuukauden työssäoloehdon perusteella maksettaviin etuuksiin. Jos työssäoloehto on täyttynyt 1.9.2024 mennessä ja päivärahaa maksetaan vanhan 26 viikon työssäoloehdon perusteella, ei porrastusta sovelleta.

Esimerkki tilanteesta, jossa porrastus ei koske sinua:

Jos päivärahakautesi on alkanut elokuussa 2024 tai sitä ennen, ei porrastus koske sinua ennen kuin täytät 12 kuukauden työssäoloehdon.

Esimerkki tilanteesta, jossa porrastus koskee sinua:

Jos päivärahakautesi alkaa syyskuussa tai sen jälkeen ja työssäoloehtosi on täyttynyt uuden 12 kuukauden työssäoloehdon perusteella, porrastus koskee sinua.

Käytännössä muutos alkaa vaikuttaa etuuksiin aikaisintaan marraskuussa, kun ensimmäisille porrastuksen piiriin kuuluville on kertynyt 40 työttömyyspäivää, eli noin kaksi kuukautta. Osittain työllistyneillä porrastuksen vaikutus tulee vastaan hieman myöhemmin, koska heillä päivärahakauden päivät kertyvät hitaammin.

 

Esimerkki:

Kuukausipalkka Täysi ansiopäiväraha ensimmäiset 40 päivää 1. porrastus, 41–170 päivää 2. porrastus 171 päivää  Kelan peruspäiväraha
2 500 €/kk 1 515 €/kk 1 212 €/kk 1 136 €/kk n. 800 €

 

Porrastuksen jälkeenkin ansiopäiväraha on kuitenkin yleensä suurempi kuin Kelan peruspäiväraha.

Julkaisemme myöhemmin ansiopäivärahalaskurin, jossa on mukana porrastuksen vaikutus.

 

Ikään ja palkkatuettuun työhön liittyvät muutokset syyskuussa

Palkkatuettu työ ei syyskuun jälkeen pääsääntöisesti kerrytä enää lainkaan työssäoloehtoa. Poikkeuksena ovat alentuneesti työkykyisen tai yli 60-vuotiaan pitkäaikaistyöttömän palkkatuetut työt. Näissä tapauksissa palkkatuettu työ kerryttää työssäoloehtoa, mutta vasta ensimmäisen 10 kuukauden jälkeen. Työssäoloehdossa huomioidaan 75 prosenttia työssäoloehtoa kerryttävistä kuukausista.

 

Myös seuraavista ikäsidonnaista työttömyysturvaa koskevista poikkeussäännöistä luovutaan. Palkansaajan työssäoloehtoa ei kerrytä enää sellainen kuntoutus-, koulutus- tai työntekomahdollisuus, jonka kunta on velvollinen järjestämään ikää koskevat ehdot täyttävälle työttömälle työnhakijalle, jonka oikeus palkansaajan työttömyyspäivärahaan on päättymässä. Näihin ikäsidonnaisiin poikkeussäännöksiin liittyvät päivärahan suuruutta koskevat suojasäännökset eivät myöskään enää ole voimassa. Näiden lisäksi päättyy 58 vuotta täyttäneitä koskeva suojasäännös, jonka perusteella palkansaajan tai yrittäjän ansiopäivärahan taso ei voi alentua, jos henkilö täyttää työssäoloehdon ylitettyään 58-vuoden ikärajan.

 

Nämä muutokset astuvat voimaan 2.9.2024, ja hallituksen mukaan niiden tavoitteena on edistää työllistymistä ja vähentää työttömyyden kestoa. Avoin työttömyyskassa seuraa, miten tehdyt leikkaukset vaikuttavat jäseniin ja maksettuihin etuuksiin.

 

Hallitusohjelman muutokset työttömyysturvaan