eAsioinnissa on huoltokatko ma 17.6.2024 klo 21.00 - 21.30. eAsiointia ei voi käyttää katkon aikana. Pahoittelemme katkosta mahdollisesti aiheutuvaa haittaa!

A-kassan logo, vihreä

Ajankohtaista

Lue myös nämä uutiset

Ansiopäivärahamenot nousivat yli 30 prosenttia

Ajankohtaiset, Tilasto, Uutiset

15.5.2024

Huhtikuussa ansiopäivärahaa sai Avoimesta työttömyyskassasta 13,4 prosenttia kaikista kassan jäsenistä. Saajamäärä pysytteli samalla tasolla kuin maaliskuussa. Kuitenkin verrattuna viime vuoteen, saajamäärä on kasvanut huomattavasti, jopa 30,5 prosentilla viime vuoden huhtikuuhun verrattuna. Huhtikuussa ansiopäivärahamenot kohosivat 48,1 miljoonaan euroon, ollen 32,1 prosenttia suuremmat kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana.

 

 

Avoimesta työttömyyskassasta sai huhtikuussa ansiopäivärahaa 32 619 jäsentä, mikä on hieman enemmän kuin maaliskuussa. Viime vuoden huhtikuuhun verrattuna ansiopäivärahan saajien määrä on kasvanut merkittävästi, peräti 30,5 prosenttia, sillä vuosi sitten vastaava luku oli 24 986. Toisin kuin viime vuonna, jolloin saajamäärä kääntyi laskuun maaliskuun jälkeen ja jatkoi laskuaan aina heinäkuulle asti, tämän vuoden saajamäärät ovat pysyneet koko alkuvuoden tasaisen korkealla. Saajien määrän kasvuvauhti on kuitenkin hieman hidastunut.

 

 

Ansiopäivärahan saajista 43,7 prosenttia oli lomautettuja, mikä on 1, 2 prosenttiyksikköä enemmän kuin maaliskuussa. Lomautusajan päivärahaa saavien osuus pysyttelee siis edelleen korkealla. Lomautettujen osuus on pysynyt korkealla viime vuoden syksystä alkaen, ylittäen koko alkuvuoden 2024 ajan 42 prosentin rajan. Soviteltua päivärahaa saavien osuus on samaan aikaan pysytellyt 13 prosentin tasolla.

 

Ansiopäivärahamenot nousivat

Ansiopäivärahamenojen vuoden alusta alkanut selkeä laskutrendi katkesi huhtikuussa, kun menot nousivat edelliskuukauteen verrattuna 3,4 miljoonalla eurolla. Huhtikuussa ansiopäivärahamenot ylsivät 48,1 miljoonaan euroon, mikä on 32,1 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Viime vuonna maksetut ansiopäivärahamenot kasvoivat maltillisesti vuoden alusta aina maaliskuuhun asti, minkä jälkeen ne kääntyivät laskuun ja jatkoivat pienenemistään heinäkuulle saakka. Tänä vuoden maksettujen ansiopäivärahojen kehitys onkin alkuvuonna kulkenut hyvin eri tavalla kuin viime vuonna.

 

Maksettujen päivien määrän laskutrendi katkesi

Vuoden alusta asti jatkunut laskusuuntainen trendi maksettujen päivien määrässä päättyi huhtikuussa, kun maksettujen päivien määrä nousi 19 päivään. Se on 1,1 päivää enemmän kuin maaliskuussa. Vastaavaa kehityskulkua päivien määrässä nähtiin viime vuoden alkupuolella, mutta tuolloin nousupiikki ajoittui toukokuuhun.

A-kassaan saapui huhtikuussa yhteensä 40 420 ansiopäivärahahakemusta, mikä on yli 500 hakemusta enemmän kuin maaliskuussa ja 29 prosenttia enemmän kuin viime vuoden huhtikuussa. Suurin osa saapuneista hakemuksista, eli 61,8 prosenttia, oli jatkohakemuksia. Ensihakemusten osuus nousi maaliskuusta huhtikuulle 0,9 prosenttiyksikköä ja oli nyt 8,8 prosenttia. Soviteltuja hakemuksia oli 29,4 prosenttia kaikista hakemuksista.

Vaikka hakemusten määrä oli suuri, A-kassan käsittelyajat paranivat jälleen huhtikuussa. Ensihakemusten käsittelyynottoaika oli huhtikuussa keskimäärin 8,6 päivää eli käsittelyaika lyheni 2,7 päivää maaliskuun käsittelyajasta. Soviteltavien hakemusten käsittelyaika nopeutui hieman edelliskuukaudesta. Niiden käsittelyaika oli nyt 5,1 päivää.

 

Asiakaspalvelu sai runsaasti positiivista palautetta

Puhelinpalveluun saapui huhtikuussa yhteensä 7 870 puhelua, joihin vastattiin keskimäärin 2 minuutissa ja 25 sekunnissa. Puhelinpalvelun palautekyselyn perusteella 73 prosenttia vastaajista oli erittäin tyytyväisiä ja19 prosenttia melko tyytyväisiä saamaansa palveluun.

Sähköisen asioinnin kautta saapui huhtikuussa 4 918 viestiä, mikä on 6 prosenttia vähemmän kuin maaliskuussa. Sähköisen asioinnin chatissa käytiin huhtikuussa yhteensä 1 131 keskustelua, joiden keskimääräinen jonotusaika oli 39 sekuntia ja keskusteluaika 10 minuuttia ja 43 sekuntia. Chat-palvelun palautekyselyn perusteella 73 prosenttia vastaajista oli erittäin tyytyväisiä ja 16 prosenttia melko tyytyväisiä A-kassan tarjoamaan palveluun.

 

Kuukausittaiset tilastokoosteet löytyvät A-kassan sivuilta