A-kassan logo, vihreä

Takaisinperintä

Syventävät ohjeet

 

Kuulemme sinua ennen takaisinperintäpäätöksen tekemistä, jolloin voit antaa oman selvityksesi asiasta.

 

Ansiopäivärahan ja muiden etuuksien takaisinperintä

Jos olemme maksaneet sinulle perusteetta tai määrältään liian suurena ansiopäivärahaa tai muuta etuutta, perimme sen takaisin. Jos sinulle on maksettu etuutta liikaa, kuulemme sinua ennen takaisinperintäpäätöksen tekemistä, jolloin voit antaa oman selvityksesi asiasta.

 

Voimme luopua takaisinperinnästä joko osittain tai kokonaan, jos se katsotaan kohtuulliseksi eikä etuuden liikamaksu ole johtunut vilpillisestä menettelystä. Voimme luopua perinnästä myös silloin, jos liikamaksu on vähäinen.

 

Kohtuullisuuden perusteella luopumista harkitsemme sinun ja perheesi kokonaistilanteen perusteella. Teemme arvioinnin taloudellisista ja sosiaalisista olosuhteista annettavan selvityksen perusteella.

 

Syventävät ohjeet