Det finns ett serviceavbrott i E-tjänsten måndagen den 17 juni 2024 från kl. 21.00 till kl. 21.30. E-tjänsten kan inte användas under avbrottet. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär som detta kan orsaka!

A-kassan logo, vihreä

Återkrav

Detaljerade instruktioner

 

Vi kommer att höra dig innan vi fattar ett beslut om återkrav, så att du kan ge din egen förklaring om saken.

 

Återkrav av arbetsförmåner och andra förmåner

Om vi har betalat till dig inkomstrelaterad dagpenning eller annan förmån som är omotiverad eller för hög, återkräver vi den. Om vi utbetalat en alltför stor förmån till dig hör vi dig före vi fattar beslut om återkrav, varvid du kan ge en egen utredning av saken.

 

Återkrav kan frångås antingen helt eller delvis, om detta anses rimligt och överbetalningen av förmånen inte berott på uppsåtligt förfarande. Återkravet kan även frångås på grund av överbetalningens ringa värde.

 

I fråga om återkrav på grundval av rimlighet bedömer vi läget utgående från din och din familjs helhetssituation. Bedömningen sker på basis av en utredning om ekonomiska och sociala förhållanden.

 

Detaljerade instruktioner