A-kassan logo, vihreä

Mielessä pidettäviä aikamääreitä

Ansiopäivärahan hakemisessa on monta asiaa, jotka on pidettävä mielessä ja muistettava tehdä hakuprosessin aikana. Useisiin asioihin liittyy tietty aikamääre, jonka aikana tai johon mennessä ne täytyy tehdä. Jotkut aikarajat ovat hyvin täsmällisiä, kun taas toiset ovat vähän joustavampia. Jotta aikarajojen muistaminen olisi helpompaa ja hakemisprosessi sen myötä sujuvampaa, kokosimme ne yhteen tiivistettyyn kohtaan.