A-kassan logo, vihreä

Aktuella nyheter

Läs även dessa

Kuvituskuva A-kassa
Utbetalningarna av inkomstrelaterad dagpenning ökar

Inkomstrelaterad dagpenning, Nyheter, Statistik

15.9.2023

I augusti betalades 5,6 miljoner euro mer inkomstrelaterad dagpenning ut från Öppna arbetslöshetskassan än i juli. Jämfört med 2022 är ökningen 6 miljoner euro. Antalet mottagare av inkomstrelaterad dagpenning har ökat med 16,2 procent jämfört med året innan.

 

I augusti fick 18 989 medlemmar inkomstrelaterad dagpenning från Öppna arbetslöshetskassan, dvs. 1 368 fler än i juli. Jämfört med motsvarande period året innan ökade antalet mottagare av inkomstrelaterad dagpenning i augusti med 16,2 procent. Av de ansökningar om inkomstrelaterad dagpenning som kom in i augusti var 11,0 procent första ansökningar, 28,0 procent jämkade fortsatta ansökningar och 61,0 procent fortsatta ansökningar.

Det genomsnittliga antalet betalda dagar var 21,1 i augusti, vilket är 0,1 dagar fler än under motsvarande period året innan.

 

Utgifterna för inkomstrelaterad dagpenning ökade med 25 procent från förra året

Utgifterna för inkomstrelaterad dagpenning ökade i augusti med 5,6 miljoner euro jämfört med föregående månad. Inkomstrelaterad dagpenning betalades 6,0 miljoner euro mer än året innan. I augusti var intjänandet av inkomstrelaterad dagpenning 15,1 miljoner (+ 6,3 procent) större än under motsvarande period 2022. Uppgifterna om utgifterna för inkomstrelaterad dagpenning för augusti är ännu preliminära.