A-kassan logo, vihreä

Aktuella nyheter

Läs även dessa

En extra indexjustering av de sociala trygghetsförmånerna

Nyheter

13.7.2022

Regeringen har beslutat om en extra indexjustering av de sociala trygghetsförmånerna, vilket innebär att exempelvis inkomstrelaterad dagpenning höjs 1.8–31.12.2022.

Beloppet justeras för grunddagpenning, grunddagpenningens förhöjningsdel, arbetsmarknadsstöd, arbetsmarknadsstödets förhöjningsdel och barnförhöjning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Således höjs också den inkomstrelaterade dagpenningen, alterneringsersättningen och rörlighetsunderstödet.

Höjning av förmåner som betalas av arbetslöshetskassorna

I praktiken innebär höjningen av grunddagpenningen att också den inkomstrelaterade dagpenning som arbetslöshetskassan betalar höjs. Inkomstrelaterad dagpenning består av en grunddel som motsvarar beloppet för grunddagpenning, en inkomstrelaterad del som bestäms på basis av löneinkomster samt eventuella förhöjningar.

Dessutom höjer indexjusteringen beloppet för alterneringsersättning och rörlighetsunderstöd, vilka även arbetslöshetskassan betalar till sina medlemmar.

A-kassan beräknar höjningen automatiskt, medlemmen behöver alltså inte ansöka om höjningen separat.

Läs mer om indexjusteringen på SHM:s webbplats