Aktuella nyheter

Läs även dessa

Regeringen föreslår extra indexhöjning av de sociala trygghetsförmånerna

Nyheter

13.5.2022

Regeringens proposition om en extra indexhöjning av de sociala trygghetsförmånerna skulle innebära att bland annat den inkomstrelaterade dagpenningen skulle öka från augusti till slutet av året. 

Propositionen har anknytning till statens andra tilläggsbudgetproposition för 2022 och syftar till att trygga inte bara låginkomstpensionärernas utan även förmånstagarnas betalningsförmåga under perioder med stigande inflation. Förhöjningen av förmånerna skulle gälla för perioden 1 augusti–31 december 2022. Förmånsindexet revideras i regel på kalenderårsbasis.

Den tilläggsändring som nu föreslås innebär att en del av de förmåner som är kopplade till folkpensionsindexet höjs, bl.a. grunddagpenningen, storleken på höjningen av grunddagpenningen, storleken på arbetsmarknadsstödet, storleken på höjningen av arbetsmarknadsstödet och barnförhöjningens belopp.

Även förhöjning av förmåner som utbetalas av arbetslöshetskassan

I praktiken innebär höjningen av grunddagpenningen att också storleken på den inkomstrelaterade dagpenningen som utbetalas av arbetslöshetskassan ökar. Den inkomstrelaterade dagpenningen består av en huvuddel som motsvarar grunddagpenningens belopp, den inkomstrelaterade del som bestäms på basis av löneinkomster och eventuella förhöjningar.

Dessutom ökar indexjusteringen storleken på den alterneringsersättning och det rörlighetsunderstöd som även arbetslöshetskassan betalar ut till sina medlemmar.

Läs mer:

Regeringen föreslår en extra indexhöjning av de sociala trygghetsförmånerna för 2022 (stm.fi)