A-kassan logo, vihreä

Aktuella nyheter

Läs även dessa

Öppna arbetslöshetskassan A-kassan betjänar redan nästan 200 000 medlemmar

Nyheter

4.2.2022

Antalet medlemmar i Öppna arbetslöshetskassan och det första statistiksammandraget har publicerats.

Öppna arbetslöshetskassan har 190 911 medlemmar (31.12.2021). Merparten av våra medlemmar hör också till våra bakgrundsförbund:

Jämförelsesiffrorna för 2021 är sammanräknade tal för Arbetslöshetskassan Finka, Byggbranschens arbetslöshetskassa och Industrins arbetslöshetskassa.

A-kassan betalade ut inkomstrelaterad dagpenning till 20 280 medlemmar under januari. Antalet mottagare av inkomstrelaterad dagpenning minskade med 41,3 procent från motsvarande period året innan. Av dagpenningsmottagarna var 23,4 procent (4 739 medlemmar) permitterade. I januari inkom 30 421 ansökningar om inkomstrelaterad dagpenning till A-kassan.

Behandlingstiden för förmånsansökningar förkortas

I januari var den genomsnittliga behandlingstiden för första ansökningar 17,8 dagar och för ansökningar om jämkad dagpenning i genomsnitt 12,4 dagar. Behandlingstiden var längre än vanligt i januari, om behandlingstiden jämförs med fjolårssituationen för de kassor som var med och grundade A-kassan.

Förlängningen av behandlingstiden har framför allt orsakats av en veckas systemavbrott vid årsskiftet, under vilken vi inte alls kunde behandla förmånsansökningar.

Vi har dock avsevärt förkortat behandlingstiden fram till början av februari. 3.2 handlägger vi de första ansökningar som inkom 24.1. Du kan kontrollera den aktuella behandlingsläget på vår webbplats som vi uppdaterar varje dag.

Se behandlingsläget här

Statistiksammandraget för januari hittar du här