Rörlighetsunderstöd

Syftet med rörlighetsunderstödet är att uppmuntra till att ta emot arbete även på längre avstånd från hemmet. Rörlighetsunderstödet ersätter kostnader för arbetsresor och flytt, ifall du mottar ett arbete eller en utbildningsplats som arbetet kräver och har lång arbetsresa.

Har jag rätt till rörlighetsunderstöd?

Du kan ha rätt till rörlighetsunderstöd, ifall du är arbetslös och mottar ett heltidsarbete vars arbetsresa till och från jobbet tar minst tre timmar, eller ett deltidsarbete, vars arbetsresa till och från jobbet tar minst två timmar. Rörlighetsunderstöd kan även betalas ifall du inleder en utbildning som är en förutsättning för att bli anställd. Du har rätt till rörlighetsunderstöd ifall arbetet du mottagit varar minst två månader. Läs mer om kriterierna här.

Hur stort är rörlighetsunderstödet?

Rörlighetsunderstödet är lika stort som grunddagpenningen, 37,21 euro per dag. Understödet är skattepliktig inkomst.

För dig som har under 18-åriga barn kan understödet höjas med en barnförhöjning på 7,01 euro/dag för ett barn, 10,29 euro/dag för två barn och 10,29 euro/dag för tre eller flera barn.

Ifall din arbetsresa eller din resa till kursplatsen är över 200 kilometer i en riktning kan rörlighetsunderstöd betalas förhöjt. Förhöjningsandelen är 5,08 euro per dag mellan 1.8.–31.12.2022.