A-kassan logo, vihreä

Aktuella nyheter

Läs även dessa

I fortsättningen kan uppgifterna om anställning och inkomst kompletteras i E-tjänsten

Nyheter

17.5.2022

Ändringar görs i A-kassans E-tjänst för att underlätta ifyllandet av uppgifterna om inkomster och anställning i ansökan om dagpenning.

I A-kassan använder vi uppgifter från det elektroniska inkomstregistret när vi behandlar våra medlemmars förmånsansökningar. Till exempel anmäler arbetsgivarna löntagarnas inkomstuppgifter till det nationella inkomstregistret. A-kassan använder inkomstuppgifterna för att beräkna storleken på inkomstrelaterad dagpenning.

Kontrollera dina inkomst- och anställningsuppgifter i E-tjänsten

Som medlem i A-kassan kan du i fortsättningen se dina egna inkomstuppgifter i E-tjänsten. I E-tjänsten kan du också i större utsträckning se uppgifter om ditt anställningsförhållande. Förutom att kontrollera uppgifterna har du möjlighet att komplettera dina inkomst- och anställningsuppgifter i vissa avseenden.

Dessutom kan du nu också spara en elektronisk ansökan som du börjat fylla i och fortsätta fylla i den senare. Om du har loggats ut från E-tjänsten på grund av att du inte har använt den på en stund, sparas ansökan automatiskt. Du kan fortsätta fylla i din ofullständiga ansökan när du loggar in på tjänsten igen. Om du inte har fyllt i ansökan till slut eller avbrutit den inom 30 dagar, skickar vi dig en påminnelse i form av begäran om ytterligare förtydligande.

När du använder E-tjänsten hittar du praktiska instruktioner bakom infoknapparna, markerade med inringade i-bokstäver. Vid problem vänligen kontakta vår kundtjänst.